Prvi Bandellijevi okostnjaki iz občinske omare

Bandellijev plakat v njegovi domači vasi, foto: primorska24

Čeprav se Marko Bandelli, šolski primer dokaza gnilobe slovenskega volilnega sistema, niti še dobro ni namestil v poslanski sedež, pa so iz občinskih omar Občine Komen, kjer je predhodno županoval že začeli padati njegovi okostnjaki.

Od predčasnih volitev v DZ, kjer je Bandelli kot 5. uvrščeni pred ostalimi kandidati s skoraj polovico manj glasov od prvo uvrščene kandidatke osvojil poslanski mandat, je minil zgolj dober mesec, kljub temu pa na Občini Komen že odkrivajo prve nepravilnosti iz Bandellijeve zapuščine županovanja.

Sporna prodaja občinske nepremičnine

Že Aprila 2018 je občinski svetnik Stojan Kosmina svoje sume glede nepravilnosti pri prodaji nepremičnine na Brjah pri Komnu posredoval Nadzornemu odboru. Dva člana odbora izmed treh, Bandellijeva svakinja Patricija Furlan Fon se je iz postopka izločila, sta pri postopku ugotovila številne nepravilnosti. Tako je Bandelli ignoriral 67. člen statuta Občine Komen, kjer je občina dolžna upoštevati mnenje vaške skupnosti glede razpolaganja s premoženjem. Prav tako je Nadzorni odbor ugotovil, da občina pri prodaji niti ni ustrezno ocenila vrednosti prodajane parcele, ampak se je naslonila le na ocenjeno vrednost geodetske uprave.

Na podlagi mnenja dveh izmed treh članov Nadzornega odbora, so na včerajšnji 27. redni seji občinskega sveta soglasno ustavili vse postopke prodaje občinske parcele v Brjah pri Komnu.

Kolenske sorodstvene vezi

Občinske sorodne vezi

Patricija Furlan Fon, Bandellijeva svakinja je bila na funkcijo v Nadzorni odbor predlagana s strani Bandellijeve Liste za rast in razvoj. Na omenjeno nepravilnost, ki je v neskladju s 43. členom statuta Občine Komen je že ob imenovanju opozoril svetnik Stojan Kosmina.

  1. člen

Šteje se, da so podane okoliščine (za izločitev člana Nadzornega odbora) iz prejšnjega odstavka če:

– je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali izvenzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost prenehala.

Kot je razvidno iz slike družinskih kolen svakinja sodi pod 2. sorodstveno koleno, vendar je Patricija Furlan Fon na funkciji članice Nadzornega odbora, kljub 2. kolenski sorodstveni zvezi z nekdanjim županom Bandellijem ostala in še vedno ostaja.

Občina Komen med najbolj zadolženimi v Sloveniji 

Izmed 212 občin v Sloveniji je Občina Komen pod Bandellijevim županovanjem zdrsnila na 38. mesto najbolj zadolženih občin na prebivalca. Tako ima vsaka občanka in občan Komna dolg kar 534 €. Občina Komen ima tudi izmed vseh kraških občin najvišji dolg na prebivalca. V Sežani tako dolg na prebivalca znaša 496 €, v Divači 395 €, Občina Hrpelje-Kozina pa zgolj 167 € na prebivalca. Tudi v širši obalno-kraški regiji, sta od Občine Komen bolj zadolženi zgolj MO Koper in Izola.

To so le nekatere izmed nepravilnosti v Občini Komen pod Bandellijevim županovanjem, ki so bile nedavno razkrite. Glede na njegov prostaški odnos tudi do lastnih volivcev in laži, ki jih je Bandelli med kampanjo za Državni zbor namenil širši javnosti, našim bralcem obljubljamo, da bomo tudi v prihodnje poročali o vseh nepravilnostih, ki bodo še ugledale luč sveta v Občini Komen.

Sebastjan J