Razkrivamo: Sodnica črnograditeljica postala lastnica republiške zemlje, kjer sta z možem zgradila hišo na črno

Denis in Tina Benčič sta obšla zakone. FOTO: facebook

PIRAN, LJUBLJANA – 44-letna Tina Benčič je s soprogom, 46-letnim Denisom Benčičem postala lastnica državnega kmetijskega zemljišča, kjer sta pred približno 25. leti  zgradila in dograjevala hišo na črno! V zemljiški knjigi sta od oktobra 2019, kot solastnika dveh parcel vpisana sodničin mož in RS, oba do polovice.

 

Spomnimo, Benčičeva je medtem, ko je sama živela v nezakoniti gradnji, deložirala kar nekaj občanov, med njimi najbolj znano deložiranko Zlatko Olah, ki zaradi tega toži državo.

Sporna stavba sodnice in soproga je zgrajena na kmetijskem zemljišču, brez vseh dovoljenj. FOTO: Primorska24

Vodja sektorja za pravne in splošne zadeve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG RS), Mojca Čemas Stjepanovič je potrdila, da je okrajna sodnica sporno zemljišče kupila: “V letošnjem letu je bila med skladom in Benčičevima sklenjena kupoprodajna pogodba, 9.7. 2019 je Upravna enota Piran pravni posel odobrila, sklad je 17.7.2019  pogodbo poslal v overitev, pred tedni je bila pogodba notarsko overjena, sklad pa je Benčičevima izstavil račun za 200.100,00 evrov. Za zemljišče št. 6286/1, v velikosti 521 kvadratnih metrov sta odštela 156.300,00 za drugo, št. 6287/1, obe v katastrski občini Portorož pa 43.800,00 evrov. Časa za plačilo sta imela do petka 20.9. 2019, kupnino sta poravnala.”

S tem sta postala lastnika republiške zemlje, na kateri sta pred približno 25. leti začela graditi brez vseh dovoljenj. Lastništvo dveh kmetijskih zemljišč, ki sta zdaj v lasti zakoncev je bilo med tem preneseno na republiški kmetijski sklad, iz lope za shranjevanje kmetijskega orodja je nastala hiša, ki sta jo z rojstvom vsakega otroka, tako je javnosti pojasnil sodničin mož “širila in dozidavala.”

No, država je po zaslugi medijev postala bogatejša za dvesto tisoč evrov, a gradbeni inšpektorat zoper Benčičeva ne vodi nobenega postopka. Pri tem je namreč pomembno vedeti, da sodnica z družino še vedno živi v nelegalni stavbi.

 

Kljub dejstvu, da imate sodnica in mož zdaj lastninsko pravico, nezakonita stavba v Vinjolah še vedno ni legalizirana.

 

Po neuradnih podatkih naj bi bilo kmetijsko zemljišče že umeščeno v občinski prostorski načrt (OPN), ki bo sprejet v naslednjem letu, zakonca pa bosta uveljavljala 117. člen gradbenega zakona, ki govori o stavbah daljšega obstoja. Da se bosta sklicevala na to, da je bila njuna stavba zgrajena pred letom 1989, je potrdil tudi sodničin mož: ” Čakava na nov gradbeni zakon, ki bo legaliziral stare stavbe”.

A pozor, skladno z veljavno zakonodajo, se lahko legalizira stavbe, ki se niso dograjevale, v primeru Benčičevih pa ni bilo tako, kar je razvidno tudi iz historičnih posnetkov. Vprašanje, ki se postavlja: bo zakon v konkretnem primeru interpretiran drugače?

 

FOTO: Zgodovina dograjevanj sporne stavbe od leta 2003 dalje; prvotno stanje leta 2005.

FOTO: Maj 2009 (levo) in oktober 2009 (desno): dozidala sta zahodni prizidek.

FOTO: Leto 2018: dogradila sta še prizidek na vzhodni strani.

 

Ministrstvo za okolje in prostor: “Objekt je v skladu s 117. členom Gradbenega zakona mogoče legalizirati le točno takega, kot je bil pred 1. 1. 1998. Kasnejše spremembe na objektu ni mogoče legalizirati na podlagi navedene določbe.”

 

Kronologija črne gradnje okrajne sodnice

Irena Majcen, direktorica SKZG RS je kronologijo nečednega dejanje sodnice, katerega je obsodil tudi Sodni svet RS (“kaznovana” je bila z enoletno premestitvijo na postojnsko sodišče), pojasnila takole: ” Objekt manjših dimenzij na lokaciji stoji od leta 1982. Benčičevi so se vanj vselili leta 1994 in ga postopno dograjevali. V letu 2004 so ga poskušali legalizirati. Legalizacija brez predhodne spremembe prostorskega akta občine ni bila mogoča. Stranka je pobudo za spremembo plana posredovala na občino, plan se ni spremenil, zato je Sklad objekt v letu 2013 prijavil pristojni urbanistični inšpekciji pri Ministrstvu za okolje in prostor, Inšpektoratu RS za okolje in prostor. Postopek je potekal proti zakupniku parcele na kateri je objekt zgrajen, Sergeju Benčiču (sodničin tast, op.p.) iz Portoroža. Sklad je prejel vlogo za odkup s strani Tine in Denisa Benčič v letu 2017 (nezakonito počjetje je bilo javnosti razkrito pred njuno vlogo na dan 12. avgusta 2017, op.p.), na podlagi katere je začel aktivno urejati pogoje za prodajo zemljišča v delu, kjer stoji stanovanjska stavba št. 3918. Prenos parc. št. 6286 in 6287, k.o. Portorož v last Republike Slovenije iz Občine Piran je bil opravljen dne 16.4.2018 na podlagi pogodbe o prenosu. Po opravljenem prenosu je bilo stranki Denisu Benčiču izdano soglasje za parcelacijo predmetnih zemljišč in sicer v delu, kjer na zemljišče posega objekt št. 3918 skupaj s funkcionalnim zemljiščem. Po opravljeni odmeri je Sklad KZG RS nadaljeval s postopkom prodaje in novonastali parc. št. 6286/1 in 6287/1, obe k.o. 2631-Portorož uvrstil v Program prodaje za leto 2019-3. dopolnitev na 3.redni seji Sveta Sklada 26.3.2019 ter objavil ponudbo za prodajo skladno s sprejetimi prodajnimi pogoji.”

Uredništvo