Strmčnik imenoval podžupanji Občine Ankaran

Župan Gregor Strmčnik s podžupanjama Barbaro Švagelj in mag. Martino Angelini. FOTO: Janez Volmajer

Župan Občine Ankaran Gregor Strmčnik je za obdobje 2022–2026 imenoval dve podžupanji, ki mu bosta v novem mandatu pomagali pri opravljanju nalog. Imenovani sta bili nova-stara podžupanja Barbara Švagelj in nova-stara podžupanja, pripadnica italijanske narodne skupnosti, mag. Martina Angelini.

 

Potem ko je občinski svet 13. decembra 2022 imenoval člane stalnih delovnih teles občinskega sveta – odbore in komisije v okviru Občinskega sveta Občine Ankaran za mandat 2022-2026, se je oblikovala tudi sestava kabineta župana v mandatu 2022-2026.

Župan Gregor Strmčnik je imenoval novo-staro podžupanjo Barbaro Švagelj in novo-staro podžupanjo, pripadnico italijanske narodne skupnosti, mag. Martino Angelini, ki je bila imenovana na predlog sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran. Podžupanji bosta županu pomagali pri njegovem delu ter opravljali posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ju bo slednji pooblastil. Nadomeščali ga bosta v primeru odsotnosti ali zadržanosti, so zapisali na spletni strani ankaranske občine.

Barbara Švagelj je bila imenovana kot podžupanja s pooblastilom za vodenje Krajinskega parka Debeli rtič ter za medobčinsko in regionalno sodelovanje. V tem sklopu bo še naprej zastopala občino Ankaran v Svetu regije in v Razvojnem svetu regije Istra–Kras-Brkini ter v Skupnem posvetovalnem telesu koordinacije P. I. K. A. za kulturo in pri drugih temah, ki se tičejo njenega delovnega področja.

Mag. Martina Angelini je bila imenovana kot podžupanja s pooblastilom za urejanje vprašanj in zastopanje interesov Italijanske narodne skupnosti ter za mednarodno sodelovanje. Posvečala se bo predvsem povezovanju s čezmejnimi lokalnimi skupnostmi.

“Ne glede na izvedbo lokalnih volitev in delno menjavo zasedbe občinskih organov, v Občini Ankaran vsi projekti, opravila in redno delo občinske uprave potekajo po zastavljenih časovnicah. Trenutno ima Občina Ankaran odprtih sedem večjih projektov: izgradnja ankaranskega pokopališča; izgradnja parkirišča ob Bevkovi ulici; sanacija Vinogradniške poti (faza I); odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran »Čisto za Koper in Ankaran«; ureditev krožnega križišča Železniška cesta (priključek Železniške ceste na državni cesti R2-406/I407) – skupaj z državo; sanacija opornega zidu »Ankaran«, ki se začne izvajati januarja 2023 – skupaj z državo; komunalna infrastruktura območja Dolge njive. Začele pa so se začele tudi aktivnosti za pripravo načrta dela in občinskega proračuna za leto 2023. V decembrskem prazničnem času ob tem v Ankaranu poteka tradicionalni festival »December v Ankaranu«, v okviru katerega deluje prireditveni prostor s številnimi vsebinami za vse generacije ter drsališče,” sporočajo občinarji.

Spletno uredništvo, vir: Občina Ankaran