V Sežani bodo gradili novo glasbeno šolo

Načrti za nov objekt glasbene šole in družbenih dejavnosti. Fotografije: Arhiv Občine Sežana

Prvi korak na poti do novih prostorov za glasbeno šolo je narejen, stavba starega gasilskega doma je namreč porušena. Na njenem mestu – to je v nadaljevanju niza poslovnega objekta oziroma tribun – ter na zdajšnjem rokometnem igrišču in delu parkirišč pa bo zrasel nov večnamenski objekt, poleg tega bodo urejene odprte javne površine.

 

Rušenje starega gasilskega doma.

Gradnja bo predvidoma potekala fazno. Prva etapa bo obsegala gradnjo večnamenskega objekta, ureditev novega južnega trga, prometno ureditev na območju uvoza v garaže, dostop do atletskega stadiona in zunanjih površin ob objektu. Za objektom bosta ohranjeni košarkarski igrišči v poglobitvi ob telovadnici, rokometno igrišče pa bo prestavljeno na plato za novim objektom, tako bo omogočena uporaba zunanjih površin za dejavnosti šole. Najprej bo zgrajena glasbena šola in celoten podzemni del objekta, nato še stolpič za druge družbene dejavnosti. V drugi fazi bodo nad podzemnimi garažami urejena še športna igrišča.

Občina bo od ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport prejela del sredstev za investicijo v višini 1.172.667 evrov, saj je bila uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Približno polovico teh sredstev naj bi prejela v letu 2023, drugo polovico pa v letu 2024, v skladu s tem bo potekala tudi investicija.

Vir: Občina Sežana