Pod Janševo vlado se gradi tudi v občinah Nova Gorica in Brda

Solkanski most. FOTO: D.K.

Mandat vlade Janeza Janše se končuje, pred vrati pa so nove državnozborske volitve. Zato smo za občini Nova Gorica in Brda pripravili pregled že uresničenih projektov Janševe vlade in projektov, ki so v izvajanju oziroma pripravi.

 

Projekti v Mestni občini Nova Gorica

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

SB Nova Gorica – Energetska sanacija COVID-19

8.884.504,82 €

1.12.2023

Povezano kolesarsko omrežja Nove Gorice

6.639.205,00 €

2023

Novogradnja objekta za Zavod za invalidno mladino Stara Gora SB Nova Gorica

6.552.977,39 €

junij 2022

Energetska sanacija Šolskega centra Nova Gorica

6.100.000,00 €

2022-2023

Optimizacija in aktiviranje površin športnega parka Nova Gorica – izgradnja pokritega bazena

6.100.000,00 €

31.03.2023

Izgradnja poslovno-ekonomske cone Nova Gorica – Kromberk

5.925.737,52 €

31.12.2023

Nakup in ureditev poslovnih prostorov za FURS Nova Gorica – v EDA centru

5.600.000,00 €

2024

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (aglomeracija Kromberk)

4.468.914,90 €

31.12.2023

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

3.337.144,00 €

31.12.2023

Izgradnja zunanjega amfiteatra SNG Nova Gorica

3.070.000,00 €

2022-2024

GREVISLIN – Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah

2.940.032,53 €

realizirano

Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih

2.900.000,00 €

30.06.2022

Protipoplavna ureditev Potoka Potok

2.898.699,00 €

2020-2025

Gradnja dnevnega centra in rekonstrukcija dela objekta Doma upokojencev Nova Gorica

2.492.007,56 €

31.12.2022

Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa

2.418.177,68 €

31. 8. 2023

Energetska sanacija Doma upokojencev Gradišče

1.922.000,00 €

realizirano

Dokončanje gradnje bivalne enote VDC Nova Gorica v Trnovem

1.840.926,38 €

31.12.2022

Nabava RIS/PACS za Splošno bolnišnico Nova Gorica

1.751.920,00 €

december 2022

Nakup AVK opreme za sodišča

1.600.000,00 €

realizirano

Novogradnja dnevnega centra in začasnih namestitev v Domu upokojencev Gradišče

1.346.000,00 €

december 2022

Gradnja novega vrtca Grgar

1.316.000,00 €

2022

Nabava CT naprave za Splošno bolnišnico Nova Gorica

979.917,00 €

realizirano

Nakup medicinske in varovalne opreme ter odprtje oddelka za COVID-19 za Splošno bolnišnico Nova Gorica

939.837,00 €

realizirano

Modernizacija ceste Predmeja – Lokve

936.649,00 €

2022

Sanacija ceste Plave-Solkan

929.752,00 €

realizirano

SB Nova Gorica – prenova bolnišnične lekarne

921.100,00 €

1.12.2022

Ukrep trajnostne mobilnosti v Javnem potniškem prometu

889.902,00 €

v pripravi

Modernizacija ceste Predmeja – Lokve

880.007,00 €

realizirano

Modernizacija ceste Lokve -Čepovan

813.785,00 €

realizirano

Zamenjava stavbnega pohištva na objektu Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica

797.178,00 €

31.12.2022

Policijska uprava Nova Gorica – zamenjava stavbnega pohištva

640.000,00 €

24.10.2022

Goriška Knjižnica Franceta Bevka (nakup knjižničnega gradiva in druge naloge)

542.566,00 €

2020–2021

Ureditev fekalne kanalizacije v Splošni bolnišnici Nova Gorica

505.080,00 €

realizirano

Širitev sistema izposoje koles GO2GO

486.839,00 €

v pripravi

Projekt Medpostajna železniška odvisnost Nova Gorica-Gorica

472.571,00 €

v pripravi

Rekonstrukcija nadvoza preko železnice v Dornberku

441.485,10 €

2022

Odvodnik Koren – zmanjšanje poplavne ogroženosti

416.268,00 €

31.12.2022

Naložba v novo proizvodno skladiščno halo; upravičenec: Rokmar, izdelava strojev in preparatov za sladoled in slaščice d.o.o.

403.162,00 €

realizirano

Projekt Rekonstrukcija skupnostnega centra Nova Gorica v okviru dogovora za razvoj regij

350.000,00 €

v izvajanju

SB Nova gorica – COVID-19 oddelek

305.665,58 €

realizirano

Ureditev nabrežja Korn – ureditev pešpoti

233.716,00 €

v pripravi

Zgodbe dediščine destinacije Nova Gorica in Vipavska dolina

167.559,50 €

2021

Sanacija ogrevalnega in hladilnega sistema na objektu Okrajnega sodišča Nova Gorica, Rejčeva 7 -sofinanciranje

130.000,00 €

2022

Ureditev Negovalnega COVID-19 oddelka v Splošni bolnišnici Nova Gorica

79.300,00 €

december 2022

Ureditev parkirišča ob sodni stavbi v Novi Gorici

60.000,00 €

2024-2025

Ureditev večnamenskega športnega igrišča – igrišča za mlade in stare na nad Prvačino

53.558,24 €

31.12.2021

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za Kulturni dom Občine Nova Gorica

45.132,00 €

realizirano

Kapela gradu Rihemberk – konservatorsko-restavratorski posegi na kamniti dekorativni plastiki v Mestni občini Nova Gorica

38.332,00 €

2021-2022

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za Goriško knjižnico v Novi Gorici

37.500,00 €

realizirano

Konservatorsko-restavratorski posegi na štukaturnem okrasju v ladji cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici

35.543,00 €

2021-2022

Restavriranje srednjeveških fresk v cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu

16.417,00 €

2021-2022

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma

11.216,00 €

december 2021

Obnova fasade prezbiterija in zvonika cerkve sv. Petra v Vitovljah

9.526,87 €

2022

Konservatorsko-restavratorski posegi na štukaturnem okrasju v ladji cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici v Novi Gorici

35.543,00 €

2021-2022

Restavriranje srednjeveških fresk v cerkvi sv. Mihaela v Šmihelu

16.417,00 €

2021-2022

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma

11.216,00 €

december 2021

Obnova fasade prezbiterija in zvonika cerkve sv. Petra v Vitovljah

9.526,87 €

2022

Projekti v Občini Brda

Prestavitev regionalne ceste Solkan-Gonjače (mimo naselja Kojsko) – 2.Faza – 2.etapa

2.558.007,00 €

2022

Prva faza prestavitve regionalne ceste Solkan-Gonjače z izgradnjo krožišča Kojsko v km 9,700

1.698.530,00 €

realizirano

Prva etapa 2. faze prestavitve regionalne ceste Solkan – Gonjače z izgradnjo križišča za vas Brestje

1.555.888,00 €

v gradnji

Nova enota vrtca Dobrovo

1.420.000,00 €

2023-2024

Kolesarska povezava Nova Gorica-Italija-Vipolže-Dobrovo

1.325.599,00 €

2023

Ureditev vinske kleti in prostorov za trženje, Posestvo Mihar, Neblo v Goriških Brdih

1.076.548,00 €

realizirano

Ureditev nove poslovne cone Dobrovo

923.615,00 €

31.12.2021

Ureditev ceste Gonjače – Dobrovo od km 4,000 do km 4,620 skozi Dobrovo

873.800,46 €

2022

Gradnja vinske kleti z nastanitvijo; upravičenec: Stojan Ščurek

828.769,00 €

30.06.2023

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Brda

304.900,00 €

30.09.2023

Obnova Gradu Dobrovo

198.330,00 €

2021-2022

Spletno uredništvo