(VIDEO) Predsedniški kandidat Logar ima za slovensko gospodarstvo velike načrte

Vir: anzelogar.si

Predsedniški kandidat Anže Logar ima za slovensko gospodarstvo velike načrte. Kaj vse obljublja?

 

“Podjetnost in podjetništvo v družbi prihodnosti sta nagrajena in ustrezno prepoznana kot pomemben prispevek k skupnemu dobremu. Zavedanje tega naj se začne spodbujati že v času šolanja. Podjetniško in gospodarsko uspešna Slovenija je privlačna za življenje in delo. Privablja mlade talente in jim omogoča, da se skozi ustvarjanje samouresničujejo in prispevajo svoje znanje, širino in svež, drugačen pogled. Je družba blaginje, kjer ustvarjeno pravično delimo in skrbimo za to, da ljudje dobro živijo,” pravi Logar.

Kot predsednik republike bom k uresničevanju gornjih ciljev prispeval tako, da bom:

  • KREPIL RAZUMEVANJE PODJETNIŠTVA/GOSPODARTVA TER NAPREDKA, KI GA PRINAŠATA DRUŽBI. Vodil bom reden dialog s podjetniki in njihovimi združenji.
  • PODJETNIŠTVO IN GOSPODARSTVO SPODBUJAL K ZELENEMU PREHODU IN SKLADNEMU RAZVOJU. V ta namen bom poudarjal pomen investiranja v zelene tehnologije, vlogo podjetništva pri tem in javo izpostavljal zgodbe o uspehu, ki bodo kazale pot k trajnostnemu razvoju.
  • POVEZOVAL INSTITUCIJE ZNANJA S PODJETNIŠTVOM IN GOSPODARSTVOM. Šolski in visokošolski sistem morata preko svoje izobraževalne vloge okrepiti položaj naravnega zaveznika podjetnikov in gospodarstva. In obratno, podjetniki in gospodarstvo morajo prelivati svoje izkušnje v izobraževalni prostor. Tako sklenjen krog, ki v središče postavlja dvoje – prvič, spoznavanje podjetnosti in podjetništva, in drugič, prepoznavanje podjetnosti in podjetništva kot vrednote – mora postati sestavni del izobraževalnega procesa.
  • SOOBLIKOVAL DRUŽBO PRILOŽNOSTI, KI PRIVABLJA MLADE USTVARJALNE POSAMEZNIKE. Mladi talenti so neizkoriščena priložnost Slovenije.

“Potrebujemo tako tiste, ki takoj po študiju iščejo priložnosti doma, kot tiste, ki se vračajo iz tujine z mednarodnimi izkušnjami. Oblikovati moramo podjetniško okolje, v katerem bodo mladi talenti želeli ostati in prispevati svoj know-how, družbo in državo pa odpirali v svet. Dialog z mladimi bo v tem pogledu ključen za prihodnost,” sklene predsedniški kandidat.

Spletno uredništvo, vir: anzelogar.si