Zakonodaja za referendum o II Tiru neustavna

Vladno enostransko prepričevanje volivcev je bilo neustavno

Ustavno sodišče je danes objavilo razsodbo, iz katere je razvidno, da Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi ter Zakon o volilni in referendumski kampanji nista bila v skladu z Ustavo pri referendumu o II Tiru. Še več, Vlada je kljub zakonskim določilom kršila pravila referendumske kampanje.

Vlada ne more biti enaka drugim organizatorjem kampanje, saj jo zaradi njenega ustavnega položaja zavezuje dolžnost, da volivce o predmetu referenduma informira stvarno, celovito in transparentno. Lahko se v referendumskem postopku javno izreče “za” ali “proti” zakonu, vendar mora v svojih informacijah predstavljati tako razloge, ki zakon podpirajo, kot tiste, ki mu nasprotujejo. Samo pri takem ravnanju lahko uporablja proračunska sredstva.

Vendar pa kljub odločitvi Ustavno sodišče ni izdalo odločbe o morebitni veljavnosti ali neveljavnosti rezultatov referenduma o II Tiru, pač pa je to odločitev skupaj s svojimi ugotovitvami vrnilo na Vrhovno sodišče, ki bo presojalo o morebitni neustavnosti omenjenih zakonov na vpliv rezultata referenduma o II Tiru.

Zaenkrat razplet dogodkov nakazuje, da podjetje 2TDK še vedno nezakonito izplačuje svojim zaposlenim plače iz proračunskih sredstev. Zaradi morebitne neveljavnosti referendumskega izida so posledično ogrožena tudi že načrpana in bodoča EU sredstva za projekt, ter seveda napovedana finančna vlaganja zalednih držav. Tudi načrti Izolske in Koprske občine za izgradnjo umetnega otoka v sodelovanju z 2TDK so posledično še vedno na trhlih osnovah, saj podjetje niti nima še zakonske podlage za svoje poslovanje.

Če pa bo Vrhovno sodišče razveljavilo izid referenduma o II Tiru, pa se pod vprašaj postavlja tudi celotna kompetenca Vlade in vseh vpletenih vladnih služb za izvajanje pred referendumske kampanje. Kot tudi kompetenca razumevanja predsednika vlade Mira Cerarja o osnovnem razumevanju Ustavnega prava, o katerem predava na Univerzi v Ljubljani v okviru Pravne Fakultete.

Sebastjan J