Janševa vlada ni pozabila na razvoj občin Vipava, Komen, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko

Pogled na Vipavo. FOTO: D.K.

Kot smo poročali ob pregledu projektov drugih primorskih občin, je v Sloveniji trenutno največji investicijski zagon v zgodovini države. Spomnimo, pri investicijah gre skupno za 7,96 milijarde evrov vreden naložbeni cikel, od tega 6,760 milijarde evrov iz državnega proračuna in 1,2 milijarde evrov iz različnih evropskih skladov.

Tokrat smo pripravili pregled že uresničenih projektov in tistih, ki so v izvajanju ali pripravi v občinah Vipava, Komen, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko.

Projekti v Občini Vipava

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vipave – I. faza

7.828.021,00 €

31.12.2023

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

3.337.144,00 €

31.12.2023

Preplastitev ceste Razdrto – Podnanos 2. in 3. etapa

2.877.792,00 €

realizirano

Ureditev reke Vipave na izvirih

1.868.225,00 €

31.12.2022

Prizidek k otroškemu vrtcu v Vipavi

1.307.000,00 €

2023-2024

Ureditev reke Vipave – gorvodno od glavne ceste

920.987,00 €

31.12.2022

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 3 konzorcij Ajdovščina

719.758,00 €

30.09.2023

Izvedba gradbenih del za ureditev ceste skozi Vipavo

694.708,00 €

realizirano

Sanacija vozišča ceste Razdrto-Manče od km 9,660 do km 10,170

97.313,00 €

realizirano

Sanacija vozišča ceste Razdrto-Manče od km 11,550 do km 12,030

76.149,00 €

realizirano

Konservatorsko-restavratorski posegi v Vipavi

29.000,00 €

2021-2022

Projekti v Občini Komen

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Regijske kolesarske povezave na Krasu – Projekt GEOMOB

4.640.371,00 €

2023

Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 “Kras”

3.225.413,07 €

31.12.2022

Sanacija na objektih vodne infrastrukture zaradi poplav poletje 2020 – srednja Sava

1.135.350,00 €

realizirano

Rekonstrukcija ceste Branik – Štanjel (železniški podvoz)

1.082.126,00 €

realizirano

Dozidava in rekonstrukcija vrtca Štanjel

1.045.000,00 €

2022-2023

Razširitev kuhinje v Osnovni šoli Komen

530.000,00 €

2022

Izgradnja dnevnega centra Komen v Domu za starejše občane Nova Gorica

349.000,00 €

december 2022

Ureditev informacijskega središča NATURE 2000 na Krasu

172.000,00 €

2019–2021

Medgeneracijski park Komen

113.273,75 €

31.03.2023

Obnova objekta domačije Maksa Fabianija v Kobdilju – obnova objekta Oranžerija

76.219,00 €

2021-2022

Obnova baročnega stopnišča na gradu Štanjel

40.000,00 €

2021-2022

Restavriranje baročne slike “Abraham gosti tri angele” v župniji Štanjel

17.048,00 €

2021-2022

WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih

15.000,00 €

2020-2021

Vrt ob Vili Ferrari v Občini Komen, čiščenje in sanacijo kiparskih elementov

13.443,00 €

2021-2022

Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Komen

7.711,00 €

realizirano

Obnova kamnitega zidu Štanjel

5.435,00 €

2021-2022

Projekti v Občini Miren – Kostanjevica

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Obnova osnovne šole s telovadnico v Mirnu

6.617.000,00 €

realizirano

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

3.337.144,00 €

31.12.2023

Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih

2.900.000,00 €

30.06.2022

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Občina Miren-Kostanjevica

657.539,42 €

31.12.2022

Ureditev krožišča na cesti Opatje Selo – Komen

481.011,00 €

realizirano

Protipoplavni zid Miren-Grabec

376.457,00 €

30.06.2022

Mirenski Grad med Krasom in Vipavo – oprema Samostana Lazaristov za vzpostavitev učilnice v naravi

73.833,10 €

31.12.2022

Beljenje cerkve v samostanu lazaristov na Mirenskem Gradu

12.000,00 €

2021-2022

Projekti v Občini Renče – Vogrsko

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vipave – I. faza

7.828.021,00 €

31.12.2023

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

3.337.144,00 €

31.12.2023

Rekonstrukcija in novogradnja z namenom hidravličnih izboljšav na vodnem viru Mrzlek za zagotovitev kvalitetnejše pitne vode in nemotene oskrbe s pitno vodo ter optimizacija vodovodnega sistema

3.053.069,29 €

31.12.2023

Dom starejših Renče – koncesija za dodatnih 19 postelj

31.12.2023

Spletno uredništvo