Zdravniška zbornica Slovenije uvedla postopek zoper zdravnico, ki je širila proticepilsko propagando

Zdravnica Nada Hiti. FOTO: Zaslonski posnetek

Pred razsodiščem Zdravniške zbornice Slovenije trenutno potekata dva postopka proti zdravnikoma zaradi domnevno spornih izjav glede cepljenja in cepiv proti covidu-19. Po neuradnih informacijah STA gre v enem primeru za postopek proti družinski zdravnici iz domžalskega zdravstvenega doma Nadi Hiti, ki je objavila posnetek na družbenih omrežjih, potem ko je mRNK cepivo proti covidu-19 razredčila v destilirani vodi in vzorcu urina in ga poslala v laboratorijsko analizo. “Tole je zavedno ogrožanje pacientov,” je poudaril avtor pisma, ki smo ga dobili v uredništvo, pismo pa je poslal tudi v zdravstveni dom ter zdravniško zbornico ter vprašal, ali bodo sledile sankcije.

 

Sredi junija smo pisali o zdravnici, zaposleni v Zdravstvenem domu Domžale, pisal nam je namreč ogorčen državljan, ki je opozoril na videoposnetek, na katerem je zdravnica Nada Hiti izvajala proticepilsko propagando. Zdravnica je namreč naredila neke vrste domači poskus, s katerim je ugotovila, da so v cepivih nekatere kovine – te pa naj bi bile prisotne tudi na palčkah za odvzem brisa. “Tole je zavedno ogrožanje pacientov,” je poudaril avtor pisma in zdravstveni dom ter zdravniško zbornico vprašal, ali bodo sledile sankcije. “Prepričaš, prijaviš starejše člane družine na cepljenje, ker želiš preprečiti najhujši scenarij ob morebitni okužbi, potem pa jim nek i …… pošlje povezavo do posnetka, kjer vaši zaposleni strašijo in lažejo oz. kažejo absolutno nesposobnost opravljanja svojega poklica. Tole je zavedno ogrožanje pacientov,” je še ogorčeno zapisal avtor pisma ter v dokaz dodal posnetek.

Pred razsodiščem Zdravniške zbornice Slovenije trenutno potekata dva postopka proti zdravnikoma zaradi spornih izjav glede cepljenja in cepiv proti covidu-19. Po neuradnih informacijah STA gre v enem primeru za postopek proti družinski zdravnici iz domžalskega zdravstvenega doma Nadi Hiti, ki je objavila posnetek na družbenih omrežjih, potem ko je mRNK cepivo proti covidu-19 razredčila v destilirani vodi in vzorcu urina in ga poslala v laboratorijsko analizo. Zaslišanje Hitijeve in še enega zdravnika iz omenjene skupine bo predvidoma konec avgusta. V Zdravniški zbornici Slovenije so za STA pojasnili, da so pozorni na objave zdravnikov in zobozdravnikov v javnosti, preverjajo pa jih tako s stališča strokovnosti kot etičnosti. Tako so glede izjav posameznih zdravnikov, večine iz Iniciative slovenskih zdravnikov, prejeli več prijav, ki se večinoma nanašajo na iste sporne izjave oziroma nastope v medijih. Odbor za pravno-etična vprašanja pri zbornici je po navedbah zbornice obravnaval prijave zoper sedem oseb in glede tega podal svoja stališča, resnejše primere pa odstopil v postopek pred razsodiščem zbornice.

Je pa časnik Delo nedavno poročal, da je tožilec pri zdravniški zbornici Jože Balažic zavrgel predlog odbora za pravno-etična vprašanja pri zbornici za disciplinsko ukrepanje proti Matjažu Figlju, sicer internistu v šempetrski bolnišnici. Odbor za pravno etična vprašanja je več izjav zdravnika Figlja, o covidu-19 in ukrepih za preprečitev širjenja epidemije, obravnaval na pobudo zdaj že nekdanje predsednice zdravniške zbornice Zdenke Čebašek-Travnik. V javnih nastopih ter objavah na družbenih in v tiskanih medijih je Figelj namreč podajal izjave in mnenja, v katerih je pomen epidemije covida-19 označeval kot minoren problem, ocenjeval, da ne gre za strokovni, ampak etični in moralni problem, covid-19 primerjal oziroma enačil z gripo, dvomil o učinkovitosti zaščitnih ukrepov, strokovno svetovalno komisijo označil kot enoumno in kot zdravnik javno podajal mnenje, da se ne bo cepil. “Zdravnik Matjaž Figelj je z objavami o epidemiji covida-19 kršil več členov kodeksa zdravniške etike,” je presodil odbor za pravno etična vprašanja pri Zdravniški zbornice Slovenije. Odbor je februarja zadevo v nadaljnjo obravnavo in presojo predal tožilcu zbornice. Tožilec Balažic pa se je po poročanju Dela strinjal, da Figljevo ravnanje in izjave kršijo kodeks zdravniške etike, a upoštevajoč določbe pravilnika o disciplinski odgovornosti članov zbornice ter zaradi temeljnega načela kaznovalnega prava zoper Figlja ni mogel vložiti obtožnice pred razsodiščem.

Matjaž Figelj. FOTO: Zaslonski posnetek

Razsodišče lahko o spornih javnih izjavah zdravnikov odloča od 8. maja

Ko je zbornični odbor za pravno-etična vprašanja februarja odločal o Figljevih izjavah in predlagal disciplinske sankcije, je veljal še prejšnji pravilnik o odgovornosti zdravnikov in zobozdravnikov zaradi kršitev njihovih dolžnosti ter organizaciji in delu razsodišča zbornice, piše STA. Ta pa po opozorilih zbornice ni zagotavljal pravne podlage za možnost ukrepanja zoper sporna stališča zdravnikov izražena v javnosti. Dopolnjen pravilnik, ki velja od 8. maja, daje podlago za ukrepanje tudi v primerih, ko zdravnik podaja izjave v medijih in na družbenih omrežjih, ki so zavajajoče in v nasprotju z medicinsko doktrino, zaradi česar posegajo v ugled in dobro ime zdravništva. Tako je med kršitvami nova točka, da je “žaljivo, nečastno ali ponižujoče ravnanje, ki posega v čast in dobro ime drugega zdravnika ali škodi ugledu zdravniškega poklica”. Tožilec zbornice naj bi po tej točki tudi bremenil Hitijevo in še enega zdravnika. Po pravilniku zbornice o delu razsodišča so možne sankcije za kršitve zdravnikov strokovno opozorilo, opomin, javni opomin in prekinitev članstva iz zbornice. Razsodišče lahko izda tudi kolegialno priporočilo, opravičilo oškodovancu ali dopolnilno strokovno izobraževanje. Poleg tega lahko v primeru kršitev, ki predstavljajo razlog za trajen ali začasen odvzem licence, razsodišče predlaga predsedniku zbornice odvzem licence zdravniku.

Sara Bertoncelj/Nova24TV