Vložili interpelacijo zoper notranjo ministrico Tatjano Bobnar

Tatjana Bobnar. Vir: SDS

Ministrici za notranje zadeve mag. Tatjani Bobnar v SDS med drugim očitajo zlorabo funkcije, zavajanje javnosti v zvezi z ilegalnimi migracijami ter odstranitvijo zaščitne ograje na južni meji, nedosledno izvajanje zakonov, samovoljo, malomarno opravljanje dela, opustitev dolžnostnih ravnanj ter drugih dejanj in stališč pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministrice.

 

Poslanec SDS mag. Branko Grims je na današnji novinarski konferenci spregovoril o interpelaciji o delu in odgovornosti ministrice za notranje zadeve mag. Tatjane Bobnar, ki jo je poslanska skupina SDS vložila v parlamentarni postopek.

Poslanska skupina je interpelacijo vložila zaradi;

1. “Očitne zlorabe funkcije, zavajanja javnosti v zvezi z ilegalnimi migracijami ter odstranitvijo zaščitne ograje na južni meji Slovenije in varnostnimi ter političnimi posledicami odstranitve zaščitne ograje, nedoslednega izvajanja zakonov, samovolje, malomarnega opravljanja dela, opustitve dolžnostnih ravnanj ter drugih dejanj in stališč ministrice pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministrice.

2. Opustitve dolžnostnega ravnanja priprave strokovnih podlag pred začetkom odstranjevanja zaščitne ograje na južni meji Slovenije ter zavajanja javnosti v zvezi s tem.

3. Opustitve dolžnostnega ravnanja in zavajanja javnosti v zvezi s pravočasnim zbiranjem informacij in zaščito dokaznega gradiva v zvezi z indici posilstev in mučenja ter drugih oblik spolne zlorabe mladoletnic in odraslih oseb ob dogajanju povezanem s skupino zbranih okoli Fotopuba.

4. Dejanj v zvezi z volitvami, ki imajo za posledico očitno neenakost pred zakonom.”

Kot je dejal poslanec Grims je po zakonu osnovna naloga Ministrstva za notranje zadeve zagotavljanje varnosti in zakonitosti. Naloga ministrstva je tudi varovanje zunanjih meja Slovenije, kar pomeni, da je dolžnost ministrice, da stori vse, da preventivno in operativno – s pomočjo Policije – preprečuje ilegalne prehode meje, je pojasnil.

Naval migrantov vnovič v vzponu

Leta 2017 je na ozemlje Slovenije protizakonito vdrlo 1934 ilegalnih migrantov; leta 2018 že 9162; leta 2019 kar 16.252. Leta 2020 je to upadlo na 14.635, in lani na 10.067. V letošnjem letu pa se je, glede na lansko leto, število vdorov ilegalnih migrantov spet bistveno povečalo, in vse kaže, da bo dosežen nov neslavni rekord, navaja poslanska skupina.

V obdobju od 1. 1. do 31. 8. 2022 je bilo, tako SDS, obravnavanih 11.409 ilegalnih prehodov državne meje. V lanskem enakem obdobju smo obravnavali 5.914 ilegalnih prehodov. Število ilegalnih prehodov se je torej praktično podvojilo glede na predhodno leto v primerljivem obdobju.

Največ jih obravnava koprska policijska uprava

Porast je po njihovem mnenju tako velik, da je v času do konca avgusta zabeleženih že za več kot 13 odstotkov več vdorov ilegalnih migrantov na ozemlje Slovenije kot v celotnem lanskem letu. Največ ilegalnih prehodov je obravnavala PU Koper, in sicer skoraj polovico vseh. Z opaznim povečanjem števila glede na enako lansko obdobje sledi PU Novo mesto z deležem tretjine, trdi poslanska skupina.

Še slabše pa naj bi bilo stanje na področju zlorab v zvezi s prošnjami za azil. Obravnavanih je bilo 10.183 izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito. Število je večje za 289,9 % od primerljivega lanskega obdobja, ko je bilo evidentiranih 2.632 namer, so povedali.

Največ vlog, da je bilo od državljanov Afganistana (približno 18 %), ostalo so državljani Bangladeša, Pakistana, Indije, Burundija, Iraka, Kube in drugi. Trend porasta števila izraženih namer podaje prošenj za mednarodno zaščito je letos izrazito strm. Kaže na očiten porast problematike zlorab našega azilnega sistema, navajajo.

Poslanec Grims je izpostavil, da so se zaščitne ograje na zunanjih mejah držav članic Evropske Unije izkazale za najboljšo preventivno obliko zaščite držav pred vdorom ilegalnih migrantov. V zadnjem obdobju je dokončala odlično zaščitno ograjo v skupni dolžini več kot 1400 km Poljska in poskrbela za ustrezno zaščito ograje ter poti ob njej. Po vseh dosegljivih informacijah se je po dokončanju ograje število ilegalnih migrantov iz Belorusije zmanjšalo na praktično nič, trdi SDS.

Za Poljsko je ograjo dokončala Litva in prav tako poroča o izjemno dobri doseženi zaščiti pred vdori ilegalnih migrantov. Latvija ograjo pospešeno gradi, prav tako pa še nekaj drugih držav. “Samo v Sloveniji ministrica za notranje zadeve zaščitno ograjo odstranjuje, poleg tega pa se, namesto s preprečevanje vdorov ilegalnih migrantov na ozemlje Slovenije in torej z zagotavljanjem varnosti ter zakonitosti, ministrica Bobnarjeva v zadnjem obdobju več ukvarja s pripravami na »integracijo« ilegalnih migrantov na osnovi koncepta »multikulturnosti«, čeprav to sploh ni njena pristojnost in je od koncepta »multikulturnosti« na koncu odstopila celo njegova nekdanja največja zagovornica Angela Merkel, ki je morala priznati, da je povsem zgrešen, nevaren, in da nikjer ne deluje,” trdi Grims.

“Varnost je ena in nedeljiva”, je izpostavil poslanec in dodal, da enako velja tudi za načela pravne države: ali spoštujemo ustavnost in zakonitost vsi, ali pa pravna država ne obstaja več, kar seveda velja še posebej ob zaščiti meje.

Poudaril je, da je prav vsak nezakonit vdor na ozemlje Republike Slovenije Policija dolžna preventivno preprečevati, če pa že do njega pride, pa zaznati, preganjati in dosledno izpeljati ustrezne postopke, predpisane z zakonom.

Izpostavil je tudi, da naši sosedje na opuščanje preventivnih ukrepov, kot je zaščitna ograja, gledajo z zaskrbljenostjo. Ukrepe proti Sloveniji namreč že uvajajo in še dodatne zaostritve preučujejo v Avstriji, zaskrbljenost je izrazila Madžarska, nezadovoljstvo je vse večje v Italiji, zlasti v pokrajinah blizu naše meje.

“Nesprejemljivo in posebej zaskrbljujoče pa je tudi zavajanje ministrice Bobnarjeve, ki v izjavah in uradnih objavah ministrstva načrtno enači begunce z ilegalnimi migranti. To je do pravih beguncev iz Ukrajine skrajno krivično in žaljivo, hkrati pa kaže na naklep, da se ne glede na zakonodajo, ilegalne migrante sprejema in »integrira« na stroške slovenskih davkoplačevalcev,” so prepričani poslanci.

“Ob tem ministrica Bobnarjeva celo obtožuje, da ne govorimo resnico tisti, ki opozarjamo, da je za slovenske davkoplačevalce realni skupni strošek enega ilegalnega migranta vsak mesec okoli 2000 evrov, čeprav je to uradna ugotovitev Računskega sodišča Republike Slovenije,” je dejal Grims. Kot najbolj kompetentna institucija je vsoto 1970 evrov na ilegalnega migranta vsak mesec kot dejanski strošek davkoplačevalcev Računsko Sodišče izračunalo ob upoštevanju vseh stroškov, ki bremenijo davkoplačevalce v zvezi z migranti.

Vrata svojega doma ne zaklepamo zato, ker bi sovražili tiste zunaj, ampak ker imamo radi tiste v njem in jih hočemo zaščititi. Država je skupni dom vseh, ki tu živimo in zato smo s predpisi regulirali, kdo lahko vstopi, kje, in na kakšen način,” je dejal poslanec.

Izvršilna veja oblasti je predpise dolžna izvajati in ministrica je k temu prisegla ob nastopu svoje funkcije. Opuščanje ustreznega nadzora in načrtno mešanje pojmov za zavajanje javnosti je ne samo zloraba funkcije, ampak prinaša hudo realno nevarnost za Slovenijo in za celotno Evropo, ji očitajo poslanci.

Afera Fotopub

“V SDS pa ministrici Bobnar očitamo tudi opustitev dolžnostnega ravnanja in zavajanja javnosti v zvezi s pravočasnim zbiranjem informacij in zaščito dokaznega gradiva v zvezi z indici posilstev in mučenja ter drugih oblik spolne zlorabe mladoletnic in odraslih oseb ob dogajanju povezanem s skupino zbranih okoli Fotopuba.”

Sredi meseca avgusta 2022 so namreč v javnost prišle prve informacije o možnih zlorabah žensk, vključno z uporabo t.i. droge za posilstva na zabavah, ki da jih je organizirala skupina zbrana okoli Fotopuba. V naslednjih dneh so se pojavili številni indici, vključno z anonimnimi pričevanji, ki so vsi potrjevali prve informacije, ter jih v zvezi z mučenji in posilstvi še dodatno nadgrajevali. Poleg tega so potrdili navedbe, da naj bi šlo tudi za zlorabe in mučenja mladoletnih oseb. Odprta je bila posebna internetna stran, kjer so se zbirale izjave žrtev, in sicer na družbenem omrežju Instagram, na profilu pod imenom: proti_nasilju_dusana_smodeja.

“Kljub navedenim dejstvom Policija po vseh dosegljivih informacijah ni nemudoma začela z zbiranjem informacij in na tej osnovi poskrbela za pravočasno zaščito dokazov, da bi preučila navedbe in še številne nove indice, ampak je očitno čakala več dni, preden je sploh začela zakonite postopke,” opozarjajo.

Ves ta čas so se iz ministrstva za notranje zadeve pred javnostjo sprenevedali in izgovarjali, da »nimajo uradne prijave«, čeprav je v primerih zbiranja informacij v zvezi z obvestili oziroma indici tako hudih kaznivih dejanj Policija ne potrebuje, saj ima vsa pooblastila za ukrepanje po zakonu, izpostavljajo.

“Iz zakona jasno sledi, da če dobijo kakršno koli informacijo (lahko anonimno, besedno…) v zvezi z možno spolno zlorabo mladoletne oziroma ranljive osebe, so že po samem zakonu dolžni opraviti preverjanje ter zbiranje informacij v predkazenskem postopku in na tej osnovi nemudoma poskrbeti za zaščito dokaznih gradiv.”

V internetnih medijih je zgodba dobesedno eksplodirala, ko je eden od ključnih udeležencev zgodbe, član skupine Irwin, g. Roman Uranjek, dne 20. avgusta 2022, naredil samomor, nadalje pojasnjujejo. Veliko navedb je ob tem šlo v smeri nakazovanja možnosti povezav tega tragičnega dogodka s spornim dogajanjem na »zabavah«, povezanih s to skupino ljubljanskih “progresivnih umetnikov”, so zapisali.

Tudi po izjavah Policije je prišlo do začetka postopka in prvega zbiranja informacij (v obliki pogovorov) šele 20. avgusta. Posnetke nadzornih kamer in samo nekatere druge slikovne dokaze pa so zaščitili šele bistveno kasneje, poudarjajo.

“Še več – celo po javno objavljenih pričevanjih nekaterih žrtev, je v oddaji Tarča dne 8. septembra 2022, prvi človek Fotopuba, g. Dušan Smodej, izjavil, da ga Policija v zvezi z opisano problematiko doslej še ni obiskala”.

Poslanec Grims je izpostavil tudi, da pa je zato imela ključna oseba ministrstva za notranje zadeve po dosegljivih informacijah čas za obiskovanje oziroma podporo protestu proti posiljevanju oziroma nasilju nad ženskami, ki ga je organizirala redna obiskovalka Fotopuba in spremljevalka vidnega funkcionarja Levice, česar ni mogoče razumeti drugače kot sprenevedanje za zavajanje javnosti.

“Neenakost pred zakonom in opustitev dolžnostnega ravnanja postaneta vsakomur očitna, če opisano dogajanje primerjamo z ravnanjem Policije v zvezi z informacijo, da naj bi takratni poslanec v Državnem zboru Andrej Magajna z interneta pretočil eno samo sliko do pasu slečene mladoletne osebe. Takoj je bila opravljena obsežna hišna preiskava, vključno z vdorom Policije v DZ in zaplembo komunikacijskih naprav oz. računalnika. Na koncu je bil ob tem poslanec oproščen, računalnik in varnostna kopija trdega diska pa sta izginili,” izpostavljajo.

“Toda primerjajte ravnanje zaradi informacije o posesti zgolj ene same sporne slike, ali pa ravnanje ob pričevanjih o hudih fizičnih poniževanjih, drogiranju, posilstvih in mučenju mladoletnic. Dvojna merila in očitna neenakost pred zakonom bodeta v oči.”

Bobnarjevi očitajo tudi dejanja v zvezi z volitvami, ki imajo za posledico očitno neenakost pred zakonom.

“Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, je dne 30. 8. 2022 poslalo dopis z naslovom »Posredovanje naslova za prejemanje obrazcev podpore – dr. Nataša Pirc Musar« DZ RS, vsem upravnim enotam v RS, Ministrstvu za zunanje zadeve – Konzularni sektor, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za zdravje in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, s priloženim zahtevkom volilnega štaba dr. Nataše Pirc Musar, ki je v nekaterih delih že sam po sebi lahko pravno sporen.”

Toda bistveno je, da bi moralo ob spoštovanju načela enakosti pred zakonom in zaradi varovanja enakosti na področju volilne pravice ministrstvo posredovati naslovnikom dopisa ministrstva naslove vseh kandidatov – in to hkrati – ter takoj na začetku zbiranja. Ali pa bi se moralo takega dejanja vzdržati, pravijo.

“V nobenem primeru pa ni dopustno s strani ministrstva kar posredovati vloge volilnega štaba samo ene kandidatke uradnim institucijam, saj gre za očitno favoriziranje te kandidatke,” so navedli.

Izgovarjanje na željo volilnega štaba navedene kandidatke je povsem brezpredmetno. Pošiljanje naslova za pošiljanje obrazcev zgolj enega kandidata posebej ostale kandidate dejansko postavlja v neenakopraven položaj, kar je zakonsko in ustavno sporno, so prepričani. “Ministrstvo za notranje zadeve je dolžno skrbeti za zakonitost postopkov in ministrica Bobnarjeva je odgovorna za delo ministrstva po zakonu.”

“Izhajajoč iz gornjih razlogov in dejstev v poslanski skupini SDS predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije, da po opravljeni razpravi razreši mag. Tatjano Bobnar s funkcije ministrice za notranje zadeve.”

Celotno besedilo interpelacije se nahaja TUKAJ.

Vir: SDS