Vlada pri oljkarjih s 189.000 € zgolj lovi zadnje roke

Slovenski pridelovalci svojega oljčnega olja ne morejo testirati že od Oktobra 2017, foto: Jani A

V požaru uničen laboratorij Inštituta za oljkarstvo je od Vlade šele sedaj prejel že Decembra 2017 obljubljena sredstva za nakup nujno potrebne opreme za testiranje oljčnih vzorcev. S tem pa je morda lahko ogrožena tudi mednarodna akreditacija Inštituta.

Neurje je Oktobra najbolj prizadelo Izolo, foto: Jelena D

Močno neurje, ki je razdejalo Izolo Oktobra 2017 je močno prizadelo tudi laboratorij Inštituta za oljkarstvo, ki ga je nato dokončno uničil še požar. Znanstveno-raziskovalno središče Koper je tako v Kampusu Livade izgubilo stalne prostore edinega tovrstnega akreditiranega laboratorija v Sloveniji. Takrat je ob iskanju novih prostorov za delovanje in zagotavljanju normalnih pogojev delovanja predstojnica inštituta Maja Podgornik povedala »Da njihovo delo zaradi tega ni ovirano.« in s tem skušala zanikati govorice, da laboratorijske analize pri njih niso bile možne.

Mednarodne posledice nedelovanja laboratorija

Kljub temu, da je Vlada že namenila interventna sredstva za obnovo laboratorija v Decembru 2017, pa denar zaradi birokratskih zapletov tudi v Februarju 2018 še ni bil izplačan. Zato je konec meseca zaradi bližajočih se rokov mednarodnega sodelovanja na dan prišla dejanska resnica o stanju laboratorija Inštituta. Ta nima zgolj naziva uradni laboratorij za ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja v Sloveniji, pač pa je pristojen tudi za testiranje vzorcev iz Češke, Slovaške in Poljske. Zaradi zapletov pri izplačilu je bil nakup nove opreme nemogoč, nujnost nakupa pa je pojasnila vodja laboratorija Milena Bučar Miklavčič,

Vodja laboratorija Milena Bučar Miklavčič, foto: ulivita.it

»Medlaboratorijska testiranja so predvidena nekje v marcu, redkokdaj se zavlečejo, tako da bi mi do tega roka morali imeti že en del te opreme tukaj, da bi jo lahko ponovno revalorizirali in zato da bi lahko začeli z delom. S tem bi ohranili kontinuiteto na mednarodnem nivoju. Precej opreme smo že dobili iz naslova Evropskih sredstev in to bomo počeli tudi še naprej. Ampak nekaj pa moraš imeti kot osnovo. O tem, kar mi zdaj govorimo, je osnova.«

Nujnost nakupa nove opreme in pomembnost mednarodnih testnih rokov je izrazilo tudi Znanstveno-raziskovalno središče Koper z izjavo, da »Intervencija je nujna, saj je ogrožen tudi sam obstoj laboratorija.«
Nova oprema je namreč eden od temeljnih pogojev za ohranitev akreditacije, ki jo laboratorij pridobil leta 2004 in si nato utrdil mesto priznane ustanove na mednarodnem področju. Za ponovno polno delovanje bi potrebovali približno 400.000 evrov sredstev so še sporočili iz ZRS Koper.

Oljčno olje Slovenske Istre je bilo prvi Slovenski proizvod vpisan v evropski register zaščitenih geografskih označb, foto: Jaka J

Tudi predstojnica inštituta dr. Maja Podgornik je spremenila svoje zanikanje resničnih govoric in za javnost izjavila, da je »Laboratorij Inštituta za oljkarstvo mednarodno umeščen, kar je bila osnova, da se je oljčno olje Slovenske Istre, kot prvi Slovenski proizvod vpisalo v evropski register zaščitenih geografskih označb.«
Predstojnica dr. Podgornik je še pojasnila, da je država laboratorij celo pooblastila za opravljanje inšpekcijskih nadzorov nad oljem, ki se prodaja na slovenskih policah, vendar pa zaradi nedelovanja laboratorija tega nadzora sedaj sploh ni mogoče opravljati.

Birokratski zapleti pri izplačilu

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so Februarja potrdili, da so že pripravili predlog za sanacijo škode, a da je bilo gradivo še v medresorskem usklajevanju. Zapletlo naj bi se sicer pri pravni podlagi za izplačilo Znanstveno-raziskovalnemu središču Koper. Šele danes pa so člani odbora za gospodarstvo sprejeli sklep, s katerim so razporedili sredstva iz proračunske rezerve na ministrstvo za izobraževanje, z namenom takojšnje ponovne vzpostavitve delovanja Inštituta za oljkarstvo.

Tako je konec Marca Vlada v odhodu (SMC, SD, DeSUS) le izplačala zgolj polovico sredstev za nakup nujno potrebne opreme, ki jo je laboratorij potreboval že Februarja, saj ‘so testiranja predvidena nekje v marcu, redkokdaj pa se zavlečejo’, ter tako še dodatno znižala ugled Slovenije v Višegrajski skupini na Češkem, Slovaškem in Poljskem. Odziv Evropske Unije in od Židana tožene Evropske komisije zaradi nesodelovanja pri mednarodnih dogovorih pa bomo Slovenci čutili šele daleč po novih volitvah, na katerih je potrebno izbirati dobre rešitve za državo, ne le zgolj nove obraze.

Sebastjan J