(VIDEO) Načrti predsedniškega kandidata Logarja: Slovenija, dežela visokega standarda

Anže Logar na Bledu. Vir: anzelogar.si

V prihodnosti je treba sodelovati, je prepričan predsedniški kandidat Anže Logar. Njegov cilj je da bi Slovenija postala dežela visokega življenjskega standarda, sproščena, s čistim okoljem, delujočim sistemom, ničelno toleranco do korupcije in solidarno družbo, ki zna in zmore sodelovati, navaja Logar.

 

“Predsednik republike ima mandat večine Slovenk in Slovencev. Ne za to, da kritizira, ampak da s pozitivno iniciativo pokaže pot. Da zgled. Nagradi tiste, ki se trudijo,” je na svoji spletni strani zapisal Anže Logar.

“Kot predsednik republike bom formaliziral forum sodelovanja vrha slovenske politike v obliki rednih mesečnih srečanj s predsednico parlamenta, predsednikom državnega sveta in predsednikom vlade. V okviru teh srečanj bo slovenska politika iskala soglasje in oblike sodelovanja za vsa ključna področja delovanja politike v dobro ljudi.”

Poenotenje politike

“Dvakrat letno (po potrebi tudi večkrat) bom sklical srečanje predsednikov parlamentarnih strank z namenom iskanja soglasja za ključne razvojne izzive Slovenije, posebej tiste, kjer politika ne bo enotna,” obljublja.

“Vsako leto v sredini septembra bom v parlamentu predstavil nagovor za državljanke in državljane o stanju v državi. V tem govoru bom predstavil ključne izzive, predlagal konkretne ukrepe in izpostavil vprašanja, kjer moramo najti politično voljo za dosego napredka.”

Konvencija o prihodnosti Slovenije

“Predsednik republike ima mandat, da izpostavlja pomembne teme. V okviru te pristojnosti bom že na začetku mandata sklical Konvencijo o prihodnosti Slovenije. Ključni cilj je poenotiti se o strateških ciljih družbe in države. Široka razprava pod pokroviteljstvom PRS bo trajala dve leti. V razpravi ne bomo nikogar omejevali, edini pogoj bo spoštljiv dialog in spoštovanje sogovornikov. Na podlagi zaključkov razprave bo nastal skupni strateški dokument #ZAprihodnost Slovenije. Prvi takšne vrste. Dokument s konkretnimi predlogi bom predstavil na posebni seji Državnega zbora,” pravi predsedniški kandidat.

Na podlagi rednega dialoga v okviru vrha slovenske politike in srečevanja s predstavniki poslanskih skupin ter ostalimi sogovorniki pa, da bo UPR redno seznanjal javnost z napredkom izvajanja sklepov strateškega dokumenta po posameznih področjih.

Spletno uredništvo, vir: anzelogar.si