Slovenska demokratska mladina poziva k umiritvi strasti: študenti moramo stopiti skupaj

Predsednik SDM Dominik Štrakl. FOTO: SDS

V Slovenski demokratski mladini z izjavo za javnost glede situacije v javnem zavodu Študentski domovi Ljubljana pozivajo k umiritvi strasti med upravo študentskih domov in njihovimi uporabniki. Spomnimo, počilo je v januarju, ko so se med uporabniki pojavile govorice, da bo uprava študentskih domov varnostno službo, ki je bila uvedena za zagotavljanje varnosti, medtem ko so bili študentski domovi zaprti, podaljšala tudi po končanju zdravstvene krize. Njihovo nelektorirano izjavo Skupaj za nov študentski jutri, sprejeto na 3. redni seji IO SDM, 15. 4. 2021, navajamo v celoti:

 

ODZIV NA NEDAVNO DOGAJANJE V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH LJUBLJANA
Zaradi globalne epidemije Covid-19, ki je prišla v Slovenijo v začetku leta 2020, je bila VladaRepublike Slovenije primorana, tako kot vsi v Evropski Uniji in drugod po svetu, sprejeti ukrepe za omejitev širjenja okužbe. Ukrepi so temeljili na spoznanju, da je v odsotnosti učinkovitega zdravila in cepiva, in ob majhnih količinah zaščitne opreme, ki jih je zapustila prejšnja vlada, najuspešnejši ukrep za preprečevanje širjenja okužb, izmed nabora primernih ukrepov, prav omejitev stika z ljudmi. Na ta način je Vlada Republike Slovenije preprečila ponovitev scenarija naših zahodnih sosedov, s tem pa so bila rešena mnoga življenja ogroženih skupin ljudi. S pomočjo tako imenovanih »proti koronskih paketov« so se hkrati ohranili potenciali našega gospodarstva.

Ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19 so posledično vplivali tudi na bivanje
mladih v študentkih domovih z izjemo nekaterih, ki so lahko bivali nespremenjeno (študentje s stalnim prebivališčem na naslovu študentskega doma, študenti tujci, gostujoči profesorji idr.).

Na podlagi zgoraj povedanega, v Slovenski demokratski mladini ugotavljamo:

(1) da so bili Vladni ukrepi na področju bivanja študentov ustrezni in sorazmerni. Uprava
študentskih domov je ukrepala v skladu z odloki in tako preprečila širjenje okužbe s Covid-19 med prebivalci študentskih domov;

(2) da so bili ukrepi Vlade Republike Slovenije in uprave javnega zavoda Študentski dom
Ljubljana primerljivi z ukrepi sorodnih institucij doma in po svetu;

(3) da plačana študentska dežurna služba marsikateremu študentu predstavlja finančno
razbremenitev v času študija;

(4) da so prejšnje Vlade Republike Slovenije namenile premalo pozornosti (in sredstev)
kvaliteti življenja študentov v študentskih domovih.

Odziv uporabnikov Študentskega doma Ljubljana zaradi sprememb na področju varnosti in
kvalitete bivanja je pritegnil našo pozornost, saj smo že v preteklosti opozarjali na slabo
stanovanjsko politiko mladih v Sloveniji. Želimo, da se problematika v Študentskem domu
Ljubljana razreši v najboljšem možnem scenariju, zato se opredeljujemo do teh odzivov.

V Slovenski demokratski mladini nasprotujemo:

(1) enostranskemu anonimnemu pozivanju k spremembam, zlasti aktivizmu, hujskanju, pozivanju k bojkotu, in posledično aktivnostim, ki so jih izvajali določeni uporabniki Študentskih domov Ljubljana. Z omenjenim delovanjem namreč prihaja do vzpostavitev anonimnih skupin na družbenih omrežjih, ki rezultirajo v prikazovanju nepravilne situacije z dogajanjem v Študentskih domovih Ljubljana, s čimer pa se oddaljujemo od rešitve nastale situacije;

(2) uničevanju lastnine Študentskih domov Ljubljana (zlasti napisi s spreji);

(3) enostranski uvedbi profesionalne varnostne službe, ki so jo v upravi Študentskih domov
Ljubljana predstavili kot ustrezno alternativo dežurni službi;

(4) nenajavljenim in nepovabljenim vdorom v apartmaje in sobe uporabnikov študentskih domov;

(5) neprimerni komunikaciji med upravo Študentskih domov Ljubljana in uporabniki domov.

V Slovenski demokratski mladini predlagamo:

(1) uporabniki Študentskih domov Ljubljana naj svoje poglede in predloge predstavijo skozi
predstavnike domov, v katerih prebivajo in navsezadnje skozi predstavnika študentskega sveta stanovalcev;

(2) vzpostavitev učinkovitega načina neposredne komunikacije s predstavniki domov, ki hkrati omogoča anonimne prijave;

(3) pogovor o morebitni uvedbi obvezne varnostne službe, ki naj temelji na širšem konsenzu;

(4) demokratično odločitev o morebitni uvedbi obvezne varnostne službe. Domovi pod okriljem Študentskih domov Ljubljana naj se demokratično odločijo, ali želijo profesionalno ali študentsko dežurno službo;

(5) uvedbo »stanovalskega refenduma«, s katerim bi se stanovalci odločili o prejšnji alineji.
»Referendum« naj se opravi s pomočjo orodja za spletno glasovanje, s čimer bi se glasovanje omogočilo čim večjemu številu uporabnikov Študentskih domov Ljubljana. Prav tako predlagamo, da se »referendum« ponovi v določenem časovnem obdobju (na primer na leto, dve);

(6) pripravo skupne resolucije med svetom stanovalcem Študentskih domov Ljubljana, podmladki strank in drugimi zainteresiranimi organizacijami, v kateri bi začrtali skupno nadaljnjo pot, pričakovanja in razrešili problematiko, ki se pojavlja v zadnjem času;

(7) skupno sodelovanje za dosego zasledovanega cilja, ki bi izboljšal situacijo v Študentskih
domovih Ljubljana.

Upravo študentskih domov v Ljubljani pozivamo:

(1) k smotrnemu vlaganju v infrastrukturo. Ob tem naj se upoštevajo želje stanovalcev, ki jih lahko sporočajo preko ustreznega mehanizma;

(2) k večji odzivnosti ob soočanju študentskih problemov, zlasti k boljši komunikaciji do
uporabnikov;

(3) pri tem menimo, da mora Uprava zagotoviti ustrezen način (z dežurstvom, referendumom, ipd.) preprečevanja vdorov v zasebne prostore študentov in sankcioniranja tistih, ki to počnejo;

(4) k prenovi domskega reda, ki bi vključeval predloge uporabnikov študentskega doma;

(5) k elektronski uvedbi volitev (in stanovalskega referenduma) predstavnikov posameznih domov. S tem bi omogočili večjo demokratičnost, s posledično višjo volilno udeležbo pa bi prispevali k legitimnosti volitev. Spletno glasovanje naj se uvede na volitvah predstavnika ŠSS v svetu zavoda Študentski dom Ljubljana. Uredi naj se tudi način in določitev predstavništev (podpredsednik, namestnik, ipd.), ki naj bodo tudi neposredno voljeni;

(6) k izboljšanju informiranosti študentov ob vpisu. Tistim, ki se uvrstijo na čakalno listo, naj se s pomočjo brošure in informacij na spletu svetuje, kako prebroditi obdobje čakanja na vselitev.

Vladi Republike Slovenije predlagamo:

(1) gradnjo novih študentskih domov;

(2) večjo pozornost študentski problematiki.

Na koncu bi poudarili, da lahko do rešitve te problematike pridemo le na podlagi skupnega
sodelovanja, slednje pa presega politična in ostala ozadja in temelji na strpnem dialogu. Na
koncu dneva smo namreč vsi študenti, ki moramo stopiti – skupaj.

Dominik Štrakl
predsednik Slovenske demokratske mladine