Šarčevi ukrepi za varovanje južne meje NEUSTAVNI

Predsednika vlade, trenutni Marjan Šarec in nekdanji, Miro Cerar nosita največjo odgovornost za stanje v državi, foto: STA

Ustavno sodišče je nedavno razsodilo, da je  Zakon o nalogah in pooblastilih policije v nasprotju z Ustavo RS.

Zakon bi v primeru izvajanja slovenski policiji omogočal neutemeljen nadzor nad slovenskimi državljani in neustavno zbiranje ter obdelavo osebnih podatkov.

Zamrznjeno izvajanje dela zakona

Ustavni spor je sprožila nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in sicer zaradi Sistema avtomatske prepoznave registrskih tablic v prometu (ANPR). Izvajanje dela zakona, ki je urejal to področje, je bilo tako od pričetka ustavnega spora Decembra 2017 zamrznjeno, sedaj pa je Ustavno sodišče sporočilo svojo odločitev. Tako je med drugim Ustavno sodišče  razveljavilo tudi 4. odstavek 113. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije:

ZNPPol  – 113. člen
(4) Zaradi ugotavljanja pogojev za udeležbo voznika in vozila v cestnem prometu ter iskanja oseb in predmetov smejo policisti na ali v vozilih policije uporabljati tudi tehnična sredstva za optično prepoznavo registrskih tablic.

Ustavno sodišče je tako odločilo, da je »ukrep optične prepoznave tablic zasnovan tako, da vključuje dva koraka obdelave: najprej zbiranje podatkov registrske tablice in nato primerjanje teh podatkov z evidencami osebnih podatkov. Oba koraka obdelave podatkov pomenita samostojen poseg v pravico do varstva osebnih podatkov.«, kar je »v neskladju z drugim odstavkom 38. člena Ustave in jo je razveljavilo.«

Vladna ekipa na testiranju drona ob južni meji, foto: STA

»Zahteva, da je obdelovanje osebnih podatkov predmet zakonskega urejanja, po stališču Ustavnega sodišča ne pomeni le golega obstoja zakonske določbe, ki omogoča, da policija lahko obdeluje osebne podatke na določen način, temveč mora biti tudi skladna z načeli pravne države iz 2. člena Ustave.« so svojo odločitev o ogrožanju demokratičnih vrednot zadnjih dveh levih vlad komentirali na Ustavnem sodišču.

Šarčevi droni na južni meji neustavni

Napoved Marjana Šarca o uporabi dronov za varovanje južne meje na njegovem izletu ob slovensko-hrvaški meji, je takoj sprožila buren odziv slovenske javnosti na socialnih omrežjih. Mnogi so hiteli Šarca opozarjati, da so droni »tehnična sredstva za optično prepoznavo«, katere slovenska policija uporablja »v vozilih policije« pri varovanju južne meje za »iskanja oseb«. Tehnični opis dronov in njihovo namensko uporabo je namreč urejal ravno razveljavljeni 113. člen ZNPPol.

Strategijo Marjana Šarca za varovanje južne slovenske in schengenske meje je tako sedaj Ustavno sodišče razglasilo za neskladno z Ustavo Republike Slovenije. Ta neustavna strategija Šarca pa je slovenske davkoplačevalce že stala precej javnega denarja.

Politično policijski fiasko s Sistemom ANPR

Razpis za nakup sistemov ANPR je Šarčeva vlada zaključila Junija letos, pred znano odločitvijo Ustavnega sodišča pa je bila tudi podpisana pogodba v vrednosti prek 169 tisoč € o nakupu neustavne opreme Sistema avtomatske prepoznave registrskih tablic v prometu.

Boštjan Smolej se zavzema za uporabo protiustavnega sistema ANPR, foto: avp-rs.si

Uporabo sistema ANPR pa je ob predstavitvi akcij slovenske policije za nadzor prometa predstavil tudi Boštjan Smolej iz sektorja za promet pri Generalni policijski upravi.

»Policiste smo v tem obdobju poskusno opremili s sistemi za prepoznavo registrskih tablic (angl. Automatic Number Plate Recognition – ANPR). Tako lahko policisti pri nadzoru cestnega prometa med drugim preverjajo, ali vozila in vozniki izpolnjujejo pogoje za udeležbo v prometu. Prav tako policisti preverjajo, ali v zvezi z vozilom ali voznikom obstajajo druge okoliščine, ki zahtevajo izvedbo določenih ukrepov, ali je zoper voznika razpisan ukrep«, odvzema prostosti, je bil podan primer na predstavitvi.

»Naprava za avtomatsko branje registrskih tablic omogoča predselekcijo vozil, kar pomeni, da so v nadaljevanju policijski kontroli podvržena le izbrana vozila, na katera nas sistem opozori.« Uporabnost zbranih podatkov je Boštjan Smolej med drugim izpostavil predvsem v »predselekciji vozil in voznikov za nadaljnje kontrole.«

Sedaj pa je ta kupljena in vgrajena oprema neustavna, kot so neustavni tudi Šarčevi opazovalni droni za varovanje slovenske južne in schengenske meje. Morda pa se bo Šarec z reciklirano koalicijo 5+1 tudi v tem primeru odločil za kršenje odločitve Ustavnega sodišča, kot trenutna vlada že ignorira neustavnost na področju financiranja javnega šolskega programa za vse slovenske otroke.

Uredništvo