Poskusno uvajanje slovenskega jezika v italijanske šole

Loredana Panariti se zavzema za uvedbo slovenskega jezika v italijanske šole, foto: Regione FVG

V sredo, 13. Septembra je v Rimu na Ministrstvu za šolstvo potekal sestanek med deželno odbornico za izobraževanje Loredano Panariti in vodjo ministrskega kabineta Sabrino Bono, na katerem so razpravljali tudi o uvedbi slovenščine kot drugega jezika v italijanske šole. Svoje namere o tem je 4. Septembra napovedala italijanska ministrica za šolstvo Valeria Fedeli ob slavnostnem odprtju 52. jesenskega seminarja za slovenske šolnike v Italiji, ki je potekalo v Kulturnem domu v Trstu.

Pobudo podpira tudi italijansko ministerstvo za šolstvo, foto: Robert B

Na sestanku so prisotni poudarili, da bi s tem lahko odgovorili na zahteve po večjezičnem pouku v šolah v Kanalski dolini. Ministrstvo je ob enem izpostavilo, da slovenske šole obiskuje vedno več otrok iz narodnostno mešanih ali italijanskih družin, kar je ministrica Fedeli izpostavila kot znamenje radovednosti ter kulturne in miselne odprtosti. Slovensko šolo v Italiji je označila za zgled in primer dobre prakse za celoten italijanski sistem, saj s svojimi vrednotami različnosti spodbujajo k integraciji. Družbo, ki vključuje pa je označila za pravičnejšo.

Pobude izhajajo iz srečanja, katerega se je udeležila vodja Deželnega šolskega urada za Furlanijo-Julijsko krajino Alida Misso, na katerem so potrdili, da bo kmalu objavljen pravilnik novega razpisa za ravnatelje. Na ministrstvu so tudi potrdili prioritetno iskanje hitre rešitve za vprašanje razpisa za vodje uprav ter iskanje upravnega, tehničnega in pomožnega osebja na šolah, katerega za uvedbo trenutno primanjkuje.

Na srečanju so razpravljali tudi o začetnem izobraževanju šolnikov ter izvedbi določil posebnega statuta Dežele Furlanije-Julijske krajine na področju neuniverzitetnega izobraževanja, s čimer bi te pristojnosti iz države prenesli na deželo.

Sebastjan J