četrtek, 30 maja, 2024
Doma Obala Nadzemna parkirna hiša Sonce bo zgrajena do poletja 2022

Nadzemna parkirna hiša Sonce bo zgrajena do poletja 2022

Vir: Ekopercapodistria

Gradnja nadzemne parkirne hiše Sonce, ki bo zgrajena na parkirišču za poslovnim objektom Barka ob Ferrarski ulici v Kopru, bi se lahko začela še pred poletjem. Mestna občina Koper je pred dnevi objavila javno naročilo za izbiro izvajalca, rok za oddajo ponudb se izteče 20. aprila ob 10. uri.

 

Z gradnjo nove parkirne hiše Sonce bo imel Koper 462 novih parkirnih mest v treh etažah, 23 jih bo prilagojenih invalidom, devet pa staršem z otroki. “Objekt bo globoko temeljen in zasnovan kot montažna armiranobetonska konstrukcija v obliki prostorskega skeleta. Poseben videz bo strukturi dala fasada, ki bo sestavljena iz cinkanih in prašno barvanih palic z različnimi medosnimi razmiki,” sporočajo s koprske občine.

Uvoz in izvoz v objekt bosta urejena po dodatnem zavijalnem pasu na Ankaranski cesti oziroma cesti mimo »čebelnjaka«, ki bo omogočal potek prometa tudi v primeru gneče pri vstopu v parkirno hišo, predvideni pa so trije uvozno-izvozni pasovi z zapornicami. Promet v garaži bo organiziran po enosmernem vozišču, ki razmejuje obojestransko urejena pravokotna parkirna mesta, s prehodi, urejenimi na sredini objekta, pa bo prehajanje med posameznimi etažami hitro in enostavno. Poleg parkirnih niš bodo v objektu uredili tudi javne sanitarije in gostinski lokal, pojasnjujejo občinarji.

“Glavni cilj projekta je vzpostavitev celovite trajnostne prometne ureditve tega urbanega predela mesta Koper, ki bo uporabnikom omogočala, da svoja vozila parkirajo ob vhodu v mestno jedro, za dostop do središča pa uporabijo bolj trajnostne, energetsko učinkovitejše in okolju prijaznejše oblike prevoza.”


Mestna občina Koper je za projekt iskala dodatne vire financiranja in za naložbo pridobila 3.074.449 evrov nepovratnih sredstev mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, od katerih bo 2.459.559,2 evra sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj, 614.889,80 evra pa državnih sredstev.

Konec del je predviden pred poletjem 2022.

Razpisna dokumentacija je dostopna na https://www.koper.si/public_tender/javno-narocilo-izgradnja-parkirne-hise-pr-sonce/.

Vir: Ekopercapodistria