Koga spet straši Maks Fabiani

Kot v temi noči, ko so neznani partizanski borci polnili kraška brezna z nasprotniki in sovražniki krvave komunistične revolucije, v Komnu temačne sile spet anonimno in zahrbtno udarjajo po namišljenih sovražnikih in nasprotnikih. Pa čeprav so ti že leta mrtvi in zato povsem nenevarni, glavni namen je spet samo blatenje ugleda posameznikov po izključno ideoloških prepričanjih.

Anonimni občani zahtevajo svoje

Anonimni pamflet z zahtevo po preklicu naziva Častnega občana Občine Komen Maksu Fabianiju, je neznana skupina občanov naslovila na Komisijo za podelitev občinskih priznanj katero sestavljajo David Zega, Matjaž Brus in Stojan Kosmina. Ta je na anonimni predlog pred občinski svet Občine Komen postavila predlog o odvzemu priznanja Častni občan, o katerem bo občinski svet odločal na naslednji seji, 25. aprila 2019.

V pamfletu neznanci Fabianija blatijo in ga omejeno fašistično prikazujejo kot samo sovražnika slovenskega naroda. Enostransko mu očitajo kolaboracijo z okupacijskimi silami, pri tem pa avtorji popolnoma ignorirajo zgodovinska dejstva in tudi pričevanja Slovencev o Fabijanovem toplem odnosu do slovenskega naroda.

Kot Balantičeva knjižnica iz Kamnika

Za posameznike, ki so očitno še vedno globoko ujeti v zablodah preteklosti pa to seveda ni prvi ideološki boj, kjer skušajo mrtvemu človeku odvzeti priznano zgodovinsko mesto. Kot je pod županovanjem trenutnega PV Šarca v Kamniku za preimenovanje Balantičeve knjižnice posredoval sam Milan Kučan, skušajo sedaj neznani posamezniki z istimi omejenimi ideološkimi argumenti izvesti napad še na Maksa Fabianija. Kraškega arhitekta, ki sta mu mesto med veliki priznala tako umetnost, kot zgodovina.

Občinski svet Komende je takrat pokazal zgodovinsko zrelost in ohranil ime Balantičeve knjižnice, ne glede na nasprotovanje starih komunističnih sil, ki imajo še po sedmih desetletjih strah pred že davno mrtvimi ideološkimi nasprotniki. Bodo tudi občinski svetniki Komna premogli zgodovinsko zrelost in pokončno držo, da preprečijo ponovni poskus spreminjanja zgodovine. Ali pa se bodo uklonili anonimnim pritiskom starih sil in razkrinkali svojo nezmožnost demokratičnega vodenja občine Komen.

Uredništvo