Digitalne ure po Evropi znova točne

Digitalne ure so se nastavile nazaj na točen čas

Pomanjkanje električne energije, ki je od Januarja povzročalo zaostajanje digitalnih ur je bilo odpravljeno. Tako bodo ure brez kvarčnega pogona, ki se uravnavajo na podlagi nihanja električne frekvence zopet kazale točen čas.

V začetku Januarja je evropski energetski trg pretresel spor med Srbijo in Kosovom, zaradi česar je zmanjkalo 113 GWh električne energije oziroma je v sistemu stalno primanjkovalo 300 megavatov, posledično je frekvenca nihanja padla iz standardnih  50 hercev na povprečno frekvenco 49,996 herca. Elektroenergetski sistem celinske Evrope je veliko sinhronizirano območje, ki se razteza od Španije do Turčije in od Poljske do Nizozemske, obsega 25 držav, med njimi tudi Slovenijo ter skrbi za enotno frekvenco električne energije po celotni Evropi. Nedavni dogodek pomanjkanja električne energije in posledično upadanje frekvence, ki ga je Združenje evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (Entso-E) prvič zabeležilo, je v začetku Marca že povzročalo sistemske težave, saj so digitalne ure zaostajale po več, kot 6. minut.

Evropsko združenje sistemskih operaterjev elektroenergetskega omrežja je tako pospešeno iskal sistemsko rešitev, zato so v zadnjih dneh skupaj z nacionalnimi operaterji izvedli kompenzacijski program, s katerim so v sistem dodali manjkajočo električno energijo. Frekvenca nihanja se je tako vrnila na standardnih 50 hercev, ure pa se že nastavljajo nazaj na točen čas.

Sebastjan J