DARS izgubil 10 milijonov € zaradi Trojan

Prvostopenjsko sodišče je po 13. letih sojenja končno odločilo v zadevi  družbe Impresa Grassetto zoper DARS. Prisojena je bila največja odškodnina, v višini 10 milijonov €, ki se je nanašal na zaplete pri gradnji predora Trojane. Sodba ni pravnomočna, DARS napoveduje pritožbo, znesek pa predstavlja najvišjo odškodnino, ki bi ga Dars zaradi izgubljene tožbe ali dodatnih del moral plačati gradbincu.

Družba Impresa Grassetto je sodelovala pri gradnji predora Trojane med letoma 2000 in 2005, pri gradnji pa so se pojavila dodatna, domnevno nepredvidljiva dela. Ta dodatna dela naj bi bila povezana z oteženim izkopom predora Trojane zaradi težavne geološke sestave hriba, družba Impresa Grassetto pa je nato sodni postopek sprožila leta 2006 zaradi neizplačila za ta dodatna dela. Prvotno zahtevani znesek odškodnine je bil 54 milijonov €.

Uredništvo