Bandelli priznal tudi izvajanje mobinga nad zaposlenimi Občine Komen med ministrskim zaslišanjem

Marko Bandelli, kandidat za ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo, foto: TDD

V zadnjih dneh bi morali mediji temeljito poročati o zasliševanju ministrskih kandidatov, ki bodo naslednja morda celo štiri leta vodili, zastopali in predstavljali Slovenijo. Žal pa so naslovnice MS medijev polnile novice o Andreju Šišku, ki naj bi se pripravljal na “državni udar”. Po ustvarjanju medijske megle z namenom prikrivanja izjav zaslišanih kandidatov za ministrske položaje, pa je tožilstvo priznalo, da Šiška ne more niti obdržati v priporu, niti ga ne zmore obtožiti, češ, da niso našli podobne prakse v zgodovini. Očitno je tožilstvo v tem primeru namerno spregledalo Tita in njegove partizanske klavce, ki so po vojni pobili na tisoče nedolžnih civilnih prebivalcev po Sloveniji za nasilni prevzem oblasti.

Ker pa se v uredništvu zavedamo dolžnosti o obveščanju slovenske javnosti, smo pod drobnogled vzeli predstavitev kandidata Marka Bandellija za ministra za razvoj, strateške projekte in kohezijo, nekdanjega komenskega župana.

Njegova predstavitev ni navdušila

»Nisem velik govornik, ker sem velik operativec.« je v uvodni predstavitvi povedal Bandelli in dodal, »Delam vestno, napredno, gospodarno in predvsem z intuicijo.« Kako vestno in gospodarno, predvsem pa ne vedno po črkah zakona poteka njegovo delo, smo na našem portalu že poročali.

Bandellijeva predstavitev pa odbora na zaslišanju ni preveč prepričala. Franc Trček iz Levice ga je tako primerjal s kandidatko Pivčevo, za katero je dejal, da se je odlično pripravila in tudi mnogo bolje od njega. Franc Breznik iz SDS-a je Bandellija pospremil s kritiko, »Vaša predstavitev je bila skromna. Če rečem malce grobo, bila je pod vsakim nivojem.« Njegova strankarska kolegica Suzana Lep Šimenko je opozorila na neprimerne objave Bandellija na socialnih omrežjih in dodala, da mora kot politik paziti na svoje izražanje. »Če samo pogledamo vaše pretekle zapise, lahko vidimo, da je vaš pogled drugačen kot pogled vaših koalicijskih partnerjev.« Kar že nakazuje na prva trenja bodoče Šarčeve koalicije.

Najbolj sporno Bandellijevo priznanje

Še najbolj zaskrbljujoča pa je bila Bandellijeva izjava o kadrovskih spremembah.

Bandelli se je med zaslišanjem takole pohvalil o svojih delovnih odnosih s svojimi podrejenimi na Občini Komen v času njegovega županovanja:
»Ni treba novih ljudi, treba jih je naučiti delati. Na občini smo vsak torek imeli sestanke in smo pregledali, kaj je kdo delal, in napovedali, kaj bomo delali. Tisti, ki ni delal je bil osramočen, pred drugimi. Najprej se moramo prepričati, ali je osebje pravo in ali zna delati.«

Četrti odstavek 7. člena Zakona o delovnih razmerjih takole definira mobing oz. trpinčenje na delovnem mestu:
»Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.«

Kljub porazni predstavitvi je Bandelli prejel od Odbora za gospodarstvo, katerega sestavlja 17 članov, 10 glasov, od Odbora za EU z enakim številom članov pa zgolj 9, s čimer je bil potrjen za ministrskega kandidata.

V primeru Bandellijeve potrditve za ministra, pa njegovim podrejenim na ministrstvu že vnaprej želimo čim več potrpljenja in čim manj mobinga oz. trpinčenja na delovnem mestu pod novim Bandellijevim vodstvom.

Uredništvo