Cestni križi v Križu

Nedokončan pločnik z drivjim parkiriščem, foto: Sebastjan J

V uredništvo smo prejeli pismo bralca, iz katerega lahko razberemo, da obnova Kolodvorske ulice v Sežani ni edini zgrešen projekt prometne ureditve v Sežanski občini. Tudi o obnovi cestišča in izgradnji površin za pešce skozi naselje Križ so se pojavile kritike o trajanju projekta, pregled pogodbene dokumentacije pa razkriva, da je CPK d.d. iz Kopra že prekršil tako pogodbeni datum končanja obnove in izgradnje, kot tudi oba nova datuma določena v aneksih. Kot pričajo spodnje fotografije, odsek še zdaleč ni končan, čeprav bi se morala dela zaključiti do 30. 10. 2017.

V preteklem letu smo se z družino večkrat odpravili na Kras, kjer nas resnično veseli gostoljubje lokalnega prebivalstva. Celoten vtis naših izletov pa žal prepogosto kvari tipična slovenska »posebnost« – nenehni obvozi in dolgotrajne zapore cest, ki se nam, prebivalcem prestolnice, zdijo resnično težko razumljivi. Kako je mogoče, da obnova ceste skozi, sicer lepo urejeno naselje Križ, traja že več kot pol leta, vse od našega prvega obiska? Prepričani smo, da bi hitrejša predvsem pa celovita obnova vsem nam – obiskovalcem in lokalnim prebivalcem – omogočila doživeti Kras in sežansko občino v še lepši luči. Ne nazadnje gre tudi za vprašanje varnosti naših otrok, ki trenutno hodijo ne po pločnikih, ampak odsekih, ki se po treh metrih preprosto končajo v jarkih. Lahko uredništvo Primorska24 poizve, kaj se dogaja z deli in kdaj se lahko še z večjim veseljem vrnemo v ta čudovit del Slovenije.

Zamikanje pogodbenih rokov

Pogodbo za obnovo prometne ureditve skozi naselje Križ so 19. Maja 2016 podpisali Damir Topolko v imenu Direkcije RS za infrastrukturo, Davorin Terčon za Občino Sežana kot soinvestitorko projekta ter Igor Ukota, predsednik UO za CPK d.d.. Pogodba je predvidela končanje del do 30. Novembra 2016, s prvim aneksom ( 22.12.2016 ) se je rok nato zamaknil na 30. Junij 2017, z drugim aneksom ( 03.07.2017 ) pa na 30. November 2017. Kljub temu dela v Januarju 2018 še zdaleč niso končana, čeprav je družba  CPK d.d. že trikrat zamudila rok za končanje in izročitev projekta izvedenih del naročniku.

Tudi finančna struktura projekta se je z aneksi zamaknila in v skladu s tipično slovensko »posebnostjo« tudi podražila. V pogodbi so bila dela ocenjena na 394.482,58 €, s prvim aneksom je pogodbeni znesek narastel na 511.293,52 €, od katerega bo Direkcija RS za infrastrukturo prispevala 279.152,24 €, Občina Sežana pa 232.141,28 €, s čimer se je projekt podražil za 116.810,94 € oziroma več kot 200 minimalnih slovenskih plač.

Stanje na terenu v Januarju 2018

Nedokončan pločnik in avtobusna postaja, foto: Sebastjan j

Naša ekipa se je odpravila na teren in preverila trenutno stanje gradbenih faz skozi naselje Križ. Kot lahko vidite v spodnji galeriji, so mnogi odseki še vedno nedokončani, na večih lokacijah se površine za pešce končajo povsem nesmiselno, na cestah manjkajo talne označbe za prehode, pločniki so ponekod še vedno neasfaltirani, neurejeni sta obe avtobusni postaji, na nekaterih lokacijah pločnikov sploh gradili niso, kot pa je razvidno iz fotografij, obstaja še cel kup neurejenih odsekov. Med drugim tudi čakajočim na avtobusni postaji družbo še vedno delajo vreče cementa, ki pa so jih nekateri že uporabljali kot tarčo za streljanje.
Kot na Primorski avtocesti, kjer je CPK d.d., podizvajalec DARS-a, še mesec dni po zaključku obnovitvenih del za sezono 2017 pustil na vozišču signalizacijo in delovne zapore, tudi v Križu na neurejene razmere na vozišču opozarja zgolj znak za prednost nasprotno vozečih vozil. Na samem cestišču pa so na odsekih namesto asfalta ostale kar cementne plošče, ki poleg nedokončano asfaltiranih kanalizacijskih jaškov povzročajo ogromno škode na podvozju avtomobilov in uničujejo pnevmatike.

Ker je tudi tretji rok za končanje obnove vozišča skozi Križ CPK d.d. zamudil, nove razpisne in druge dokumentacije glede tega projekta pa pristojne državne službe še niso objavile, lahko o končnem datumu zaključka obnove samo ugibamo.

Glede na kritiko o trajanju izvedbe projekta, za katerega so sicer bili prekoračeni vsi pogodbeno določeni roki se lahko vprašamo, zakaj se taki projekti v prestolnici izvajajo hitreje, kot je to razvidno iz pisma? Ali smo posledično prebivalci na obrobju Slovenije bolj potrpežljivi, ali je samo pristojnim službam med katere s sofinanciranjem sodi tudi Občina Sežana malo mar za njene občane in prebivalce ter turistične obiskovalce?

Sebastjan J