Z gradbenimi stroji na njivo

Za lastnike zelenjavnih vrtičkov je spomladanski čas navadno namenjen opravkom na gredicah, od priprav in njihovega oranja do sajenja bodočih pridelkov, tako kot kmetje pripravljajo svoja polja in njive. Vendar pa razgibanost terena v Sloveniji na nekaterih koncih kmetom pri tem nalaga precej več dela.

Naša ekipa je na terenu ujela pripravo obdelovalnih površin na eni izmed kraških planot. Če kmetje po Sloveniji za to navadno uporabljajo zgolj mehanizacijo za oranje, pa se na Krasu ta proces najprej začne z gradbeno mehanizacijo in razbijanjem kamenja na bodoči njivi.

Da to predvsem za kraške kmete v primerjavi s preostalo Slovenijo predstavlja precejšnjo oviro pri njihovi konkurenčnosti, opozarjajo tudi nekateri kandidati na prihajajočih volitvah za DZ, ki so izpostavili upoštevanje težjih pogojev za kraške kmete pri državnih razpisih za subvencije.

Kljub temu pa suhi zidovi po kraških poljih pričajo o stoletjih kljubovanja ljudi trdi kamniti naravi in njihovem neprestanem boju s kamenjem, ki človeka na krasu obkroža na vsakem koraku.

Sebastjan J