Svetovni dan voda

V petek, 22. Marca obeležujemo Svetovni dan voda, njegov namen pa je v ljudeh obuditi pomen, katerega ima predvsem voda za vse življenje na tem planetu.

Leta 1993 je Generalna skupščina OZN razglasila 22. marec za svetovni dan voda. S tem je želela  svetovno javnost opomniti na pomen vode in na nujnost dobrega gospodarjenja z vodnimi zalogami. Vsako leto pa se na ta dan spomnimo, kako pomembna za življenje je voda, da dostop do pitne vode ni zagotovljen vsem ljudem in kako nujno je odgovorno ravnanje z njenimi zalogami.

Poraba vode v Sloveniji

Po podatkih SURS-a, smo v Sloveniji v letu 2016 načrpali 887 milijonov kub. metrov vode, v letu 2017 pa je ta številka zrasla za skoraj 5 % na 928 milijonov kub. metrov, ki so bili načrpani iz predvsem podzemnih virov pitne vode. V povprečju posamezna Slovenka ali Slovenec dnevno porabi kar 104 litre vode iz javnega vodovoda, številka pa je bila ista v obeh statističnih letih.

Poraba vode v Sloveniji v letu 2017, foto: SURS

Od celotne količine vode, načrpane za javno vodovodno omrežje, so v letu 2017 gospodinjstva porabila 79 milijonov m3 vode ali približno toliko kot v letu 2016; poslovni subjekti pa so porabili 37,6 milijona m3 vode ali 11,4 % več v kot letu 2016.

5,9 milijona m3 vode, dobavljene iz javnega vodovoda, ali 29,3 % več vode kot v letu 2016 ni bilo obračunane, saj se je uporabila za javne hidrante, gašenje in čiščenje cest. V omrežju se je v letu 2017 izgubilo 46,9 milijona m3 vode, to je 3,8 % več kot v letu 2016.

Predavanje na o onesnaženju kraških voda s plastiko

Krajinski park Pivška presihajoča jezera bo ob svetovnem dnevu voda organiziral predavanje na tematiko onesnaženosti kraških voda z mikroplastiko. Predavanje z naslovom Analiza mikroplastike v izbranih površinskih in podzemeljskih kraških vodah, katerega bo vodila predavateljica  Lara Valentič, bo potekalo v četrtek, 21. Marca ob 19. uri v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi.

Uredništvo