Saga Kriške kanalizacije končana

Vaščani križa si lahko končno oddfahnejo glede nove kanalizacije, foto: Il Piccolo

O polemikah glede obveznega plačila več tisoč € za priklop na novozgrajeno kanalizacijsko omrežje v Križu smo že poročali. Napoved je v septembru dodobra razburila lokalne krajane in povzročila vseprisotni upor vaščanov.

Polemike je zaključil tržaški župan Roberto Dipiazza na seji tržaške občinske komisije za javna dela, kjer je ob prisotnosti številnih domačinov o njihovem nestrinjanju z obveznim plačilo priključnine spregovorila predsednica zahodnokraškega rajonskega sosveta Maja Tenze. Župan Dipiazza je zbrane pomiril, z izjavo, da bo priključnina za vaščane brezplačna, stroške pa bo krila družba AcegasApsAmga.

Dokončno pa se je zadeva za Križane zaključila z izdajo odloka komisarja Območne konzulte za vzhodno-tržaško integrirano vodno službo Fabio Cella s katerim je odredil, da bodo priključki na novo kanalizacijo v Križu zastonj. Čeprav bodo morala posamezna gospodinjstva vseeno plačati izdajo dovoljenja za priključek v znesku 113 € brez DDVja. Odlok je bil objavljen na spletni oglasni deski Občine Trst, s čimer se je zgodba o plačilu priklopa na novo kanalizacijsko omrežje za vaščane križa uspešno zaključila.

Sebastjan J