Zamejce razburja nova kanalizacija v Križu

Domačine je v uporu proti visokemu plačilu za priklop na kanalizacijo podrprl tudi lokalni župnik, foto: Drago M

V Križu polemike povzroča gradnja nove kanalizacije, na katero bo priklop za vaščane obvezen, vendar tudi plačljiv. Predvidena cena za priklop za posamezno gospodinjstvo se bo gibala od 5 do 8 tisoč €. Križani vztrajajo, da bi moral biti priklop glede na obveznost brezplačen, njihove zahteve glede priklopa pa je tržaški občinski komisiji za javna dela predala predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze v obliki peticije. V njej so vaščani podali vrsto zahtev, ki vključujejo finančno pomoč za občane z nizkim dohodkom, konvencije z bankami za ugodna posojila, preverjanje možnih sofinanciranj glede obveznega priključka in odprtje dvojezičnega informativnega urada glede dogajanja na področju izgradnje kanalizacije.

Vaščane v dogovorih z Občino trst in gradbenim podjetjem zastopa Maja Tenze, foto: Damjan M

Tudi rajonski svet je na sestanku 10. Avgusta soglasno podprl to peticijo in dodal svoji dve zahtevi. Po eni strani mora biti ”obvezni” priključek brezplačen ter po drugi potreba po konvenciji z bankami za večletna olajšana posojila za dela na zasebnih zemljiščih.

Križani so v zadnjih dneh že napovedali proteste proti kanalizaciji ter zahtevajo obisk župana Trsta Roberta Dipiazze. Vaščani so se prejšnji teden tudi zbrali najprej na seji tržaške občinske komisije za decentralizacijo, nato pa kasneje še v Slomškovem domu, kjer je prisostvoval in vaščane podprl tudi lokalni župnik Boris Čobanov, zbor pa je bil eden izmed najštevilčnejših v vasi v zadnjih letih. Zbrane je predsednica rajonskega sveta Maja Tenze seznanila z dejavnostmi sveta na področju doseganja dogovorov glede finančnega kritja priklopa na kanalizacijo. Tako so skušali z Občino Trst in podjetjem AcegasApsAmga, doseči dogovor, med drugim tudi 50 % popust zneska priklopa na kanalizacijsko omrežje, vendar je rajonski svet vztrajal, da tudi v tem primeru plačilo na 6 obrokov ne pride v poštev. Rajonski svet vztraja pri zahtevi po plačevanju obrokov priklopa na kanalizacijo v petih ali desetih letih.

Sebastjan J