Obalno zavetišče z januarjem v roke novega upravljavca

FOTO: Vojko Rotar/Arhiv MOK

Obalno zavetišče za živali v Dvorih pri Sv. Antonu bo z januarjem dobilo novega upravljavca, ki bo javno službo opravljal pet let. Občine Piran, Izola, Ankaran in Koper, ustanoviteljice zavetišča, so pred dnevi objavile javni razpis, na katerega se lahko zainteresirani prijavijo do vključno 20. decembra. Pri izbiri izvajalca bodo občine poseben poudarek namenile programu oskrbe živali in izboljšanju procesa iskanja trajnega doma zanje.

 

Bodoči izvajalec bo naslednjih pet let skrbel za namestitev in oskrbo zapuščenih živali ter zagotavljanje veterinarske pomoči. Ob tem bo skrbel za sprejem prijav, ulov in prevoz živali v zavetišče, iskanje skrbnikov izgubljenih živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom. Tako kot do zdaj bo moral ažurno voditi register psov in zbirk podatkov v obsegu in na način, ki je določen s pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali ter zagotavljati veterinarsko – sanitarni red v zavetišču in skrbeti za vzdrževanje celotne infrastrukture.

Na razpis se lahko prijavijo tako fizične kot pravne osebe, registrirane za izvajanje javne službe na področju zaščite živali, ki morajo izpolnjevati osnovne pogoje za nemoteno in kakovostno izvajanje te dejavnosti. Med drugim bo moralo zavetišče obratovati vse dni v tednu, medtem ko je izvajanje uradnih ur omejeno na najmanj štiri ure dnevno od ponedeljka do sobote. Od tega morajo biti uradne ure dva dni v tednu tudi v popoldanskem času (po 15. uri), s čimer želijo občine urnik približati občanom in drugim obiskovalcem zavetišča.

Prispele ponudbe bo pregledala posebna komisija in jih ovrednotila na podlagi strokovne, organizacijske in finančne usposobljenosti prijavitelja, predloga izvedbenega programa oskrbe živali, ki vsebuje tudi program promocije in obveščanja javnosti o delovanju zavetišča, ter preteklih izkušenj s tega področja.

Občine ustanoviteljice so zapisale, da si prizadevajo, da bi bila kakovost oskrbe v zavetišču visoka in da bi živali čim prej dobile odgovorne lastnike in našle svoj trajni dom.

Rok za oddajo ponudb se izteče 20. decembra, razpis je objavljen dostopen na povezavi

Spletno uredništvo, vir: MOK