Na Krasu z novimi plačljivimi parkirišči in novimi redarji

Štanjel je bil vedno priljubljena turistična izletniška točka, foto: facebook

Občina Komen je že Aprila zagnala kolesje za spremenitev parkirnega režima v okolici Štanjela, plačljivi pa bosta dve parkirni površini v okolici gradu.

Medobčinsko redarstvo pa je nedavno spet povečalo število svojih zaposlenih, čeprav za leto 2019 ni bilo planiranih kadrovskih okrepitev na medobčinski službi.

Parkiranje v Štanjelu plačljivo

Obnova gradu je prinesla nov val turističnih obiskovalcev na to poznano izletniško točko. Občina Komen je v tem očitno uvidela novo poslovno priložnost polnjenja občinskega proračuna na račun turistov in lokalnega prebivalstva, z izgovorom urejanja parkirnega režima v naselju.

Da gre Občini Komen predvsem za nov finančni vir in ne za urejanje parkirne politike v Štanjelu, kažejo tudi tarife in čas plačevanja parkiranja na novih plačljivih parkiriščih. Cena za uro parkiranja (prva brezplačna, vsaka nadaljnja 1 €), je namreč dražja od cen za uro parkiranja v Ljubljani, ki velja za prometno najbolj obremenjen kraj v Sloveniji.

Še več, celo čas plačevanja parkiranja je v Štanjelu kar dve ure daljši od tistega v Ljubljani, očitno namenjen zgolj in samo polnjenju parkomata ter občinskega proračuna.

Medobčinsko redarstvo z novimi okrepitvami

Medobčinsko redarstvo zaposluje, foto: facebook

Ob zadnji kadrovski okrepitvi konec leta 2017, ko sta bila zaposlena dva nova redarja (klik), je Občina Sežana, ena izmed ustanoviteljic medobčinske službe, sprejela sklep, da redarska in inšpektorska služba kadrovskih okrepitev v prihodnjih dveh letih ne bo imela.

»Glede na navedeno predlagamo…, da se dovoljeno število zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu za leti 2018 in 2019 ne spreminja in da se ohrani sedem dovoljenih zaposlitev.« so zapisali v dokumentu z datumom 06. 11. 2017.

Junija 2019 pa je Občina Sežana objavila nov javni razpis »za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta OBČINSKI REDAR v organu skupne občinske uprave Občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana – Medobčinski inšpektorat in redarstvo.«

Drage tarife plačila parkirnine in podaljšani čas plačevanja parkirnine v primerjavi s prometno bolj obremenjenimi občinami po Sloveniji kaže, da je Občina Komen ubrala najlažjo pot za polnjenje občinskega proračuna na račun turistov in domačinov.

Zaposlovanje novih medobčinskih redarjev, kljub sklepu, da se kadrovska politika do leta 2020 na medobčinski inšpektorski in redarski službi ne bo spreminjala, pa kaže na samovoljno ustoličevanje novih nadzornih organov, ki bodo zagotavljali dosledno polnjenje občinskega proračuna na račun novih plačljivih parkirišč.

Uredništvo