Kako nevladne organizacije pomagajo migrantom?

Reka ilegalnih migrantov v spremstvu Slovenske policije pod terorjem nevladnikov, foto: twitter

Poslanec iz vrst SDS mag. Branko Grims je dne 13. 09. 18 na svojem FB-profilu objavil zanimive dokumente, vezane na pričanja oseb, ki so nezakonito prišle v Slovenijo. Kot je razvidno iz samih dokumentov, gre za policijsko obravnavo tujca, pri postopku je bil navzoč prevajalec. Do tukaj je vse lepo in prav, nadaljevanje branja uradnega zaznamka pa gotovo pritegne pozornost. Kot je razvidno, je tujec obrazložil postopek, kako mu je nevladna organizacija PIC obrazložila, kako priti do mednarodne zaščite v Sloveniji. Tudi to ne bi bilo tako sporno, čeprav se pričakuje, da mora oseba, ki želi zaprositi za mednarodno zaščito, to storiti in komaj takrat lahko rečemo, da bi se pričakovalo, da pridobi navodila, kako teče postopek. Sporno v uradnem zaznamku pa je to, da tujec navaja, da so nevladniki PIC šli v kamp v Veliku Kladušo in mu podali informacije, kako v Sloveniji zaprositi za azil, ob enem so mu dali kontaktno številko in ukaz, naj posreduje podatke oseb, ki so se z njim napotili proti Sloveniji.

A se mi šalimo? Bosna in Hercegovina je varna država, ker v nasprotnem primeru bi morala Hrvaška sprejeti vse migrante in jih ne bi smela vračati. Slovenija je dolžna varovati schengensko mejo!

V 308. členu KZ-1 (PREPOVED PREHAJANJA MEJE ALI OZEMLJA DRŽAVE) so opisane sankcije, vezane na kaznivo dejanje.

5. odstavek omenjenega člena se glasi:
»Kdor pridobiva ali zbira ljudi za nezakonito preseljevanje, jim preskrbuje ponarejene dokumente ali prevoz ali kako drugače organizira nezakonito preseljevanje ali organizira preseljevanje s preslepitvijo pristojnih organov glede pravega namena vstopa na ozemlje Republike Slovenije, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.«

Določeni mediji so se glede objave dokumentov že razpisali. Nikjer pa ni zaslediti, da so nevladniki bili zaslišani ali da zoper njih teče katerikoli predkazenski postopek. En uradni zaznamek ne pomeni dosti, žal po družbenih omrežjih kroži več podobnih izjav tudi iz druge PU.

Zavedajmo se, da so nevladne organizacije financirane tudi iz državnega proračuna, od vseh nas. Njihovo delovanje bi zato moralo biti transparentno. Po medijih je že bilo slišati, da nevladna organizacija PIC grozi edinemu upanju (policiji), ki imajo tudi dolžnost, da zavarujejo našo državo. Nenazadnje iz medijev je bilo slišati, da nevladna organizacija PIC že vnaprej grozi policiji, da bodo policisti ovadeni, če ne bodo tako uvedli postopka za azil, čeprav bodo tujci očitno vstopali ilegalno preko varne države…

Če pogledamo osebe, ki ilegalno pridejo v Slovenijo, se od nevladnikov do varuhinje človekovih pravic  vsi borijo za »pravice« (ab sit iniuria verbo … meni še danes nerazumljive pravice), za naše socialno ogrožene se pa zbirajo zamaški (seveda dokler ne bodo prepovedani) in razne humanitarne akcije.

Kam pelje ta svet … Kvote je Slovenija pridno sprejela, če bo potrebno, bo verjetno glede na dejstvo, da imamo staro ekipo prejšnje vlade, tudi v sedanji ponovno morala »solidarno« pomagati drugim državam članicam in sprejemati nove kvote. Zanima me, kdo nam bo priskočil na pomoč, če pride do novega migrantskega vala. Morda Italija, Avstrija ali Madžarska? Gotovo ne, saj smo že izolirani, nenazadnje nam migrante vračajo. Nemčija … težko je pričakovati glede na to, da je že napovedala vračanja. Švedska? Če bi jih hoteli, bi šli po njih v Bosno in Hercegovino.

Dragi sodržavljani, imamo problem, o katerem se zelo malo govori

Preberite si Preambulo naše Ustave in vprašajte se, ali imamo pravico odločati, kakšna naj bi bila naša država v prihodnje.

»Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v večstoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost, sprejema Skupščina Republike Slovenije Ustavo Republike Slovenije.«

Bomo vse, kar se trenutno dogaja, tiho spremljali, ali bomo zahtevali tudi kakšen orgovor in ukrep?

Sabina H