Italijani odločno proti azilnemu domu Debeli rtič

Novica o vzpostavitvi azilnega doma na Debelem rtiču je včeraj odjeknila tudi v sosednji Italiji. Svetnik Piero Camber iz stranke Forza Italia je poudaril, da se v slovenskih medijih pojavlja vse več indicev o vzpostavitvi azilnega doma v neposredni bližini mejnega prehoda na Miljah.

Camber je izrazil zaskrbljenost zaradi neposredne bližine azilnega centra z italijansko mejo, kar bo po njegovih besedah samo zadnji postanek na Balkanski poti za ilegalne migrante in Slovensko vabilo migrantom da zaključijo prehod Balkanske poti s prehodom v Italijo. »Ne moremo sprejeti vstopnih vrat v neposredni bližini meje, ki bodo še dodatno povečale pritisk migrantov na tržaško ozemlje. 

Tudi Piero Camber želi vojsko na mejo s Slovenijo, foto: facebook

Z dnevnim odkrivanjem ostankov, ki jih migranti puščajo za seboj na Kraški planoti ob ilegalnem prehajanju meje s Slovenijo so vzroki za zaskrbljenost lokalnih prebivalcev, ki se počutijo ogrožene zaradi tujcev, ki se brez kontrole zlivajo v Italijo.

»Pomanjkanje nadzornega kadra na meji tako ob hudem pritisku ilegalnih migracij dodatno obremenjuje obstoječe enote, ki patruljirajo ob meji.« Tudi tržaški policijski sindikat je poroča o preveliki obremenjenosti svojih članov, ki se srečujejo s pomanjkanjem osebja, predvsem ob odkrivanju večjega števila ilegalcev med prehajanjem meje.

»To je razlog, da sem na predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrigo naslovil prošnjo, da ukrepa v okviru Notranjega ministrstva. Sloveniji je potrebno uradno sporočiti, da Italija nasprotuje vzpostavitvi azilnega doma v neposredni bližini italijanske meje, predvsem pa je potrebno zagotoviti osebje za boljši nadzor slovenske meje.«

Camber je izpostavil, da naj se pri varovanju meje aktivira tudi italijansko vojaško osebje. Pred nekaj tedni je željo po prisotnosti vojske na meji s Slovenijo za varovanje meje pred ilegalnimi migranti izrazil tudi že goriški župan Rodolfo Ziberna.

Uredništvo