Župani podpisali odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave v slovenski Istri

Fotografije: MOK

Župani občin slovenske Istre so danes v Pretorski palači podpisali Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska uprava Istre – Amministrazione intercomunale dell’Istria«, ki so ga potrdili občinski sveti vseh štirih občin. Občine so se povezale na področjih občinske inšpekcije in redarstva, notranje revizije, zaščite in reševanja ter varovanja okolja.

 

 

Župani Đenio Zadković, Danilo Markočič, Aleš Bržan in Gregor Strmčnik so s podpisom odloka tako naredili naslednji korak k ustanovitvi skupne medobčinske uprave.

»Sodelovanje se nedvomno splača,« je povedal koprski župan Aleš Bržan. »Ne samo v finančnem smislu, sodelovanje se splača tudi za uravnotežen razvoj območja vseh štirih občin slovenske Istre. Verjamem, da bo naše sodelovanje tudi v prihodnje tvorno in da je to le prvi korak k vzpostavitvi enotne slovenske Istre.«

Kot so povedali župani, v Medobčinski upravi Istra vidijo več prednosti. Najpomembnejše je aktivnejše sodelovanje in povezovanje na skupnih točkah, izboljšanje servisa za občane, večja strokovnost in učinkovitost pri opravljanju nalog, izmenjava znanj in izkušenj, nadomeščanje in sodelovanje pri povečanem obsegu dela. »Z novim organom bomo odslej lahko izvajali tudi nove naloge, ki smo jih občine doslej izvajale s pomočjo zunanjih izvajalcev, kot je notranja revizija,« je povedal Bržan. Dodal je, da bodo občine zaradi državnega sofinanciranja delovanja skupne občinske uprave v prvem letu skupaj prihranile najmanj 700.000 evrov. »Država bo namreč za stroške dela delovanja skupne občinske uprave financirala v višini 55 odstotkov.«

Občine se bodo povezale na področjih občinske inšpekcije in redarstva, notranje revizije, zaščite in reševanja in varovanja okolja. Na skupno občinsko upravo bi se prenesle le nekatere naloge oz. področja občinskih uprav posameznih občin, medtem ko delovanje ostalih področij obstoječih občinskih uprav ostaja nespremenjeno. Skupna občinska uprava bo začela delovati 1. septembra 2021, v prvem letu pa bo zaposlovala nekaj več kot 60 oseb, od tega bo največ občinskih redarjev in inšpektorjev.

Sedež in prostori za delo skupne občinske uprave bodo v poslovnih prostorih, ki so v lasti Mestne občine Koper, na Cankarjevi ulici 1, v prostorih, kjer je prej delovala Geodetska uprava Koper. Tam je že danes Služba za inšpekcijo, redarstvo, zaščito in reševanje MOK. Izjema je področje občinskega redarstva, za katero bo imela vsaka od občin ustanoviteljic svojo izpostavo. Avtonomija občin ostaja enaka, kot je bila do zdaj, saj morajo zaposleni v Medobčinski upravi Istre ravnati v skladu z zakonodajo, ki jo sprejema vsaka občina zase, so še zapisali na na spletnem mediju koprske občine.

Vir: Ekopercapodistria