Zračni prostor nad Slovenijo zaprt za ruska letala

FOTO: Pixabay

Vlada je danes sprejela sklep o prepovedi letenja v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije.

 

V zvezi s situacijo v Ukrajini je treba sprejeti ukrepe zoper zrakoplove, ki so registrirani v Ruski federaciji, in zoper vse operatorje s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije. V ta namen Vlada Republike Slovenije sprejema odločitev skladno s prvim odstavkom 11. člena Zakona o letalstvu, da se zagotovijo obrambni interesi Republike Slovenije v zvezi s trenutno ukrajinsko krizo. Tako Vlada Republike Slovenije prepoveduje letenje v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji, in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije.

Ne bodo se sprejemali načrti letov za letenje
Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., bo zagotovil, da se ne bodo sprejemali načrti letov za letenje v zračnem prostoru Republike Slovenije. V primeru, da bo vodja zrakoplova takega operatorja želel vstopiti v zračni prostor Republike Slovenije, mu pristojna enota službe zračnega prometa tega ne bo dovolila. Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in velja do prenehanja razlogov za izdajo tega sklepa, o čemer bo Vlada Republike Slovenije nemudoma obvestila Ministrstvo za infrastrukturo, javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., kot izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa, nadzorni organ Agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije ter Ministrstvo za obrambo.

Informacijo o prepovedi letenja v zračnem prostoru Republike Slovenije zrakoplovom, ki so registrirani v Ruski federaciji, in operatorjem s sedežem v Ruski federaciji, ki jim je operativno licenco izdal pristojni organ Ruske federacije na predlog Ministrstva za infrastrukturo, objavi javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o., kot izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa na način, običajen v letalstvu, to je s sporočilom NOTAM (sporočilo za letalce, ang. notice to airmen).

Humanitarna pomoč Ukrajini
Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep, da bo Republika Slovenija v letu 2022 namenila humanitarni prispevek Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) v višini 100.000 evrov za pomoč prebivalcem Ukrajine. Prispevek bo zagotovljen s proračunske postavke Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Slovenija je Ukrajini že zagotovila materialno pomoč v vrednosti 163.000. V Ukrajino je poslala 200 spalnih vreč, 200 parov gumijastih škornjev, deset dizelskih generatorjev, 250.000 kosov rokavic iz lateksa in 250.000 kosov rokavic iz nitrila ter 600.000 higienskih mask.

Vir: Nova24TV/Sara Kovač