Znani vzroki smrti delavca v Luki Koper

Inšpektor je ugotovil krivdne razloge za smrt bolgarskega delavca, foto: DCS

Inšpektor ministrstva za infrastrukturo Janez Požar je zaključil svojo preiskavo smrti bolgarskega delavca v Luki Koper in ugotovil, da je bil za nesrečo odgovoren delavec sam zaradi svoje samovolje in lahkomiselnosti, kot dodatne vzroke pa je navedel še odsotnost pravil in pomanjkljivo medsebojno obveščanje.

Po poročanju RTV Slo, je preiskovalec pomorskih nesreč Janez Požar v svojem poročilu o smrtni delovni nesreči 29. Julija, v kateri je življenje izgubil 49 letni bolgarski delavec, zaposlen v IPS podjetju Konteso. Na usodni dan so bili za pretovarjanje soje iz brazilske ladje zadolženi dva žerjavista, upravljavec nakladača, signalist in bolgarski pomožni delavec, ki je takrat skrbel za odstranjevanje ostankov tovora. Nekaj pred 19. uro je signalist bolgarskega delavca obvestil, da ga naslednji dve uri ne bodo potrebovali, zato ta lahko počiva oziroma za ta čas zapusti ladjo.
Delo pretovarjanja soje se je nadaljevalo vse do usodnega trenutka, ko se je bolgarski delavec znašel v mrtvem kotu žerjavista, ta ga pri opravljanju svojega dela ni videl, signalist, ki bi moral biti ves čas v vidnem polju žerjavista, saj komunikacija med njima poteka zgolj prek vidnih signalov in bi žerjavista opozoril na delavca v skladišču pa je bil v usodnem trenutku odsoten.
V poročilu je Požar navedel, da je bil primarni vzrok za nesrečo bolgarskega delavca kriva njegova samovolja, ki ni upošteval navodil, da vstop v skladišče zanj začasno ni potrebno, čeprav mu je signalist zgolj dal navodilo, naj počiva, ne pa, da se odstrani iz ladje.

Drugi posredni vzroki

Vidno polje žerjavista je v kabini izredno omejeno, zato se ti zanašajo na signaliste, foto: youtube

Med druge posredne vzroke, ki so vplivali na smrtno delovno nesrečo je Požar še navedel raztovarjanje tovora brez pomoči signalista v delu skladišča, ki ga žerjavist ni videl. Varnostno neprimerno usposobljene IPS delavce za delo na terminalu sipkih tovorov, pomanjkljivo medsebojno obveščanje in preslab nadzor Luke nad strokovno ustreznostjo IPS. Požar je tudi ugotovil, da je za varnost delavcev pogubno, da IPS delavci niso opremljeni s komunikacijskimi napravami, da jih veliko prehaja med različnimi IPS podjetji, da isti delavci delajo na različnih terminalih brez opravljenih specifične tečajev iz varnosti pri delu.

Dodatno je bilo med preiskavo tudi ugotovljeno, da umrli bolgarski delavec ni imel opravljenega zdravniškega pregleda, ni bil usposobljen za varno opravljanje dela, v Luki pa dela pri pretovoru soje opravljajo brez delovodje, so bile še Požarjeve ugotovitve. Tudi signalist, ki bi žerjavista moral opozoriti na prisotnost delavca v skladišču in je bil v času nesreče odsoten ni imel izpita za opravljanje tega dela.

Družina umrlega delavca je prek odvetnika Igorja Ceka že napovedala odškodninsko tožbo, ta pa je za javnost pojasnil, da so »Deležniki tega delovnega procesa ravnali malomarno in seveda bo to terjalo odškodninsko odgovornost. Zoper koga in na kakšen način se bomo odločili….«

Sebastjan J