Zlati II Tir v milijonskih številkah

Kljub škandalom in zapletom okrog makete II Tira, ki sedaj s seboj že prinaša prve kriminalne ovadbe vpletenih pri njeni izbiri, pa je bila maketa šele vrh korupcijske gore, ki se iz dneva v dan na novo odkriva pri projektu gradnje II Tira. Tudi nedavno izdana poročila družbe 2TDK razkrivajo izplačila zaposlenim na podjetju 2TDK v letu 2017, saj takrat podjetje sploh še ni imelo zakonskih pogojev za svoje delovanje.

Za mesec dela 8 minimalnih plač 

Izplačila nadzornikov v letu 2017, foto: drugitir.si

Podjetje 2TDK je bilo zakonsko ustanovljeno šele po ponovljenem referendumu, saj je bil prvi razveljavljen zaradi Cerarjevega neupravičenega vladnega financiranja referendumske kampanje v prvem poskusu. Zakon je bil tako uveljavljen šele Julija 2018, iz finančnega poročila podjetja pa lahko razberemo mastna plačila vodilnim tudi pred tem. Metod Dragonja je tako na mestu generalnega direktorja od 14. Novembra 2017 do 31. Decembra 2017 prejel kar 6.495,99 € neto, kar znaša slabih 8 minimalnih plač.

Tudi Žarko Sajič, kot direktor družbe, je v letu 2017 prejel kar 51.180,71 € neto plačil. Seveda pa to niso edini izdatki uslužbencem pred pravno potrditvijo podjetja. Tudi nadzorni svet je v letu 2017 domov odnesel 14.845, 44 €. Posamezne prejemnike si lahko ogledate v tabeli na sliki.

Načrti za 2019 

Materialni stroški za leto 2019, foto: 2TDK

Eden izmed načrtov družbe 2TDK v letu 2019 je poleg gradnje dostopnih cest, tudi povečanje števila zaposlenih za kar 50 %. Tako je trenutno v državnem podjetju zaposlenih 13, do konca leta pa načrtujejo zaposlitev še dodatnih 13 oseb. Postavka za plače se bo tako v državnem podjetju 2TDK po oceni iz Poslovnega načrta za leto 2019 dvignila za več kot 50 %. Iz okvirnih 653.517,00 € leta 2018 na 1.456.351,00 € v letu 2019.

Seveda pa je podjetje 2TDK tudi ocenilo poslovno izgubo, katero bo ustvarilo v letu 2019 in sicer preko 2 milijonov €.

Uredništvo