Živi muzej Krasa – fotogalerija

Med edinstvene izletniške destinacije vsekakor sodi tudi Živi muzej Krasa, ki se razteza na 700 hektarih neokrnjene narave, v njem pa boste našli tipične kraške pojave: vrtače, uvale, udorne doline, škrapljišča, brezna in seveda tudi podzemne jame.

Zaradi bližine italijanske meje in strahu takratnih komunističnih oblasti pred pobegom ljudstva v tujino, je bilo to območje skoraj pol stoletja zaprto za prost dostop. Živi muzej je danes opredeljen kot ekološko pomembno območje, njegov večji del pa sodi v območje Natura 2000. Predstavlja naravno in kulturno dediščino značilnega Krasa, razteza pa se med Sežano, Lipico in bivšo slovensko-italijansko mejo, vzdolž povezovalne osi po stari avstro-ogrski cesti Sežana – Bazovica.

V okviru muzeja so urejene tematske in čezmejne rekreacijske poti, ter označene interesne točke. Izbrano območje Živega muzeja Krasa predstavlja klasični kras z največjo intenziteto kraških pojavov, z velikim številom vpisov v register zavarovanih naravnih vrednot in zavarovanih naravnih območij. Na robu območja se nahaja tudi najstarejša turistična jama v Evropi, jama Vilenica, ter najbolj slikovita ne turistična jama v Sloveniji, Gustinčičeva jama, globoko pod površjem pa teče čezmejna reka Reka / Timav.

Spodaj si lahko v galeriji ogledate nekatere utrinke iz Živega muzeja Krasa.

Sebastjan J