Zgodovinski uspeh poslanca Milana Zvera: rekordna proračunska sredstva za program Erasmus+

Evropski poslanec dr. Milan Zver.

Evropski parlament je včeraj potrdil krovni program EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za obdobje 2021–2027, ki ima rekordna proračunska sredstva, je bolj vključujoč ter uporabniku prijaznejši.

 

Program Erasmus+ ima pomembno vlogo pri spodbujanju evropske identitete, zato mu je bilo v novi finančni perspektivi 2021-27 namenjenih skoraj dvakrat več sredstev, kot v preteklem sedemletnem obdobju. Prav po zaslugi dr. Milana Zvera, je Erasmus+ eden redkih evropskih programov, ki bodo novo obdobje začeli z bistveno višjim proračunom, kot so ga imeli na voljo v zadnjih sedmih letih. Zver je spretno vodil pogajanja glede nove finančne perspektive in pri pomembnih vprašanjih ni popuščal, saj je želel program narediti še boljši, kar mu je tudi uspelo. Tako bo  imel program odslej na voljo več kot 28 milijard evrov iz različnih virov, v primerjavi s prejšnjim sedemletnim obdobjem, ko je imel na voljo 14,7 milijarde evrov.

Bistveno večji proračun

“Erasmus+ je eden od programov EU, ki ima zdaj bistveno večji proračun, bil pa je tudi temeljito spremenjen in izboljšan. Tako bo še naprej krepil evropski občutek pripadnosti, Evropejkam in Evropejcem pa omogočal boljše zaposlitvene možnosti,” je dejal poročevalec Milan Zver in dodal: “Ena izmed mojih prioritet je bila, da program postane bolj vključujoč. Ljudje, ki prej niso imeli možnosti sodelovanja – zaradi finančnih razlogov, invalidnosti ali kakršnega koli drugega razloga – bodo zdaj prejeli finančno ali drugo potrebno podporo za sodelovanje v študijskih izmenjavah.̎

Novi program Erasmus+ bo tako omogočil boljši dostop do učenja in učne mobilnosti za ljudi, ki so imeli v preteklosti manj možnosti za sodelovanje, kot so invalidi, revni, ljudje z oddaljenih območij in drugi. Kdor ne bi imel dovolj sredstev za začetne stroške sodelovanja v programu (nakup vozovnice za vlak ali rezervacija nastanitve), bo lahko prejel nepovratna sredstva in celo predplačilo. Če bodo pri prijavah zaradi ukrepov za boljše vključevanje nastali višji stroški, jih ne bo mogoče zavrniti.

Po novem prijaznejši program

Prenovljen program bo tudi širše zastavljen. Prvič v zgodovini bodo lahko v individualnih študijskih izmenjavah sodelovali tudi odrasli. Tako bodo lahko nove delovne in življenjske veščine pridobivali ljudje vseh starosti, da se bodo lažje prilagajali spremembam zaradi pandemije koronavirusa in prihodnjega zelenega in digitalnega prehoda družbe in gospodarstva.

Včeraj potrjen nov program Erasmus+ je tudi uporabnikom prijaznejši, enostavnejši in bolj “zeleno” naravnan. Tako bodo informacijski sistemi bolj prijazni uporabnikom, manj bo administrativnih formalnosti, uvedeno pa bo tudi posebno financiranje manjših partnerstev za manjše organizacije, kot so mladinska združenja in športni klubi. Program naj bi prispeval k doseganju ciljev EU glede financiranja podnebnih ukrepov in bo to tudi meril. Zmanjšati je treba njegov okoljski odtis, na primer s spodbujanjem udeležencev, da uporabljajo okolju prijazna prevozna sredstva.

V dogovoru s Svetom so vključene tudi tri nove velike pobude: Evropske univerze, DiscoverEU in Centri poklicne odličnosti. Pobuda DiscoverEU bo mladim omogočila možnost prijave za brezplačno železniško vozovnico za učna potovanja po Evropi, medtem ko bo pobuda Evropske univerze študentom omogočila, da pridobijo diplomo s kombiniranjem študija v več državah članicah EU. Tretja vključena pobuda Centri poklicne odličnosti bo omogočila mednarodne platforme za sodelovanje na področju poklicnega usposabljanja.

»Erasmus+ je naredil pomemben korak naprej. Zagotovili smo, da se bodo v naslednjem obdobju mladi in malo manj mladi Evropejci še bolj družili, izmenjavali izkušnje, spoznavali druge jezike in kulture, utrjevali evropsko pripadnost. Program povečuje aktivno državljanstvo, zato pričakujemo tudi boljši položaj Erasmusovcev pri vključevanju na trg dela in v družbo,« je povedal poročevalec Zver, ki je mnenja, da novi program pomeni splošno dodano vrednost, kar so spoznali tudi voditelji držav članic, ki so izdatno podprli ta program. “Želim si, da bi čim več Slovenk in Slovencev vseh generacij sodelovalo v programih Eramus+ in spoznalo njegovo dodano vrednost pri navezovanju mednarodnih stikov, pridobivanju znanja in poklicnih izkušenj,” je sklenil evropski poslanec.

Uredništvo