Združenje novinarjev in publicistov PROTI noveli RTVS: Novela uvaja monopol politikov na oblasti

Novinarjem očitajo vdor v studio. FOTO: Zaslonski posnetek

Na sredini novinarski konferenci je Združenje novinarjev in publicistov sporočilo, da nasprotuje noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Poudarjajo, da je novela problematična tako z vidika postopka sprejemanja kot z vsebinskega vidika. “Glede na to jo je treba na referendumu v nedeljo zavrniti,” so navedli. 

 

Predsednik združenja dr. Matevž Tomšič je poudaril, da nikakor ni sprejemljivo, da je bila novela sprejeta po skrajšanem postopku. Na račun tega namreč ni bilo javne razprave. “Šlo je za očitno zlorabo parlamentarnega postopka.”

Novela uvaja monopol politične opcije, ki je zdaj na oblasti
Novela je po Tomšičevih besedah problematična na račun same vsebine, na javnem zavodu RTVS namreč uvaja monopol politične opcije, ki je zdaj na oblasti. Sodeč po trenutnem zakonu je omogočena menjava članov v programskem svetu, vsi člani pa se tudi ne menjujejo hkrati. “Enkrat je večina v programskem svetu nagnjena bolj v levo politično smer, drugič bolj v desno, ni pa zacementirana,” je pojasnil.

Metod Berlec, Matevž Tomšič in Tino Mamič iz Združenja novinarjev in publicistov. FOTO: Nova24TV

Novela Golobove vlade bi po besedah Tomšiča ustvarila stanje, ko bi člane v svet, kot bi se po noveli imenoval programski svet, predlagal zelo ozek krog organizacij. Meni, da ni bil dobro pojasnjen princip, kako so bile te izbrane. “Po oceni združenja so bile izbrane zato, ker taka izbira omogoča, da bo imela leva politična opcija nadzor nad svetom tudi takrat, ko ne bo več na oblasti,” je poudaril. Kot problematičnega po poročanju STA vidi namen novele, ker se z njo na vrat na nos zamenjuje vodstvo in člane v organih upravljanja. Navedbe, da gre pri noveli zakona za depolitizacijo zavoda, ocenjuje kot “masko, za katero se skriva težnja po monopolizaciji zavoda”.

Ni bilo posvetovanja, vdira se v studie
Še posebej moteče se Tinu Mamiću, podpredsedniku združenja, zdi, da se predlagatelji omenjene novele sploh niso posvetovali z novinarskimi organizacijami. Torej z organizacijami, ki jih zakon v resnici najbolj zadeva. Združenja novinarjev in publicistov namreč sploh niso povprašali za mnenje. V ospredju je tako po njegovih besedah skupinica ljudi, ki stavka, vdira v studio in tempira dialog in razpravo v imenu vseh zaposlenih na RTVS. “A to je uzurpacija, saj ne menijo vsi zaposleni tako,” je bil jasen Mamić.

Objavljamo celoten govor urednika tednika Demokracija Metoda Berleca:

 

Lepo pozdravljeni še z moje strani! Strinjam se z do sedaj povedanim!

Bistvena sprememba zakona o RTV Slovenija je razrešitev obstoječega programskega in nadzornega sveta ter uvajanje enotnega organa upravljanja in nadzora – sveta RTV Slovenija.

Pri spremembi zakona je edini namen takojšen prevzem organov upravljanja RTV Slovenija s strani vladajoče politike.

Veliko moč odločanja na Radioteleviziji Slovenija pa bi dobile t. i. nevladne organizacije, ki nimajo z RTV ničesar skupnega,

s spremembami zakona vladajoči želijo preprečiti, da bi v organih RTV sodelovali predstavniki poslušalcev in gledalcev, tisti torej, ki »prispevek RTV« financiramo.

Zakaj nasprotujemo takšnemu zakonu?

V prvi vrsti, ker je bil sprejet na sporen način in po hitrem postopku.

Ali kot je včeraj na Zboru za republiko rekel dr. Žiga Turk. Če ga citiram: “Vsebinsko protiustaven zakon je bil prejet na nezakonit način, ker si politična večina želi vzpostaviti medijsko enoumje, da ne bi nihče opozarjal na sprejemanje protiustavnih zakonov, ki so sprejeti na nezakonit način.”

Proti tej noveli zakona smo, ker nepremišljeno uvaja nov organ upravljanja in nadzora, ki pod krinko depolitizacije ukinja programski in nadzorni svet, ki zagotavljata nepristranskost in uravnoteženost;

ker se je s sprejetjem zakona po nujnem postopku onemogočilo javnosti in zainteresiranim deležnikom, da predstavljajo svoja stališča, ideje, predloge in pobude, s tem pa se je zlorabil parlamentarni postopek za doseganje političnih ciljev vladajoče koalicije, ki skupaj z nekaterimi politično angažiranimi sindikalisti že dalj časa načrtuje politični prevzem javnega zavoda RTV Slovenija, ker se s tem ne zagotavlja spoštovanja načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij

in ker ne zagotavlja spoštovanja človekove osebnosti in dostojanstva, načela uravnoteženosti in svetovnonazorskega pluralizma.

Pri tem je jasno, da je edini namen novele zakona o RTV Slovenija, da se zamenja obstoječe vodstvo tega javnega zavoda, ki vladajočim ni povšeči.

Pri čemer je po moji oceni obstoječe vodstvo moteče za vladajoče zato, ker je v zadnjih mesecih vendarle naredilo pomembne korake k pluralnosti in politični uravnoteženosti Televizije Slovenija.

Korake k temu, da se ne slišijo samo stališča prvorazrednih, ampak tudi vseh ostalih, ki so bili v preteklosti namerno oziroma zavestno preslišani oziroma spregledani. Pogosto pa so bili celo na t. i. črni listi in se niso smeli pojaviti na RTV Slovenija kot komentatorji notranje političnega dogajanja v naši državi.

Tako da ocenjujem, ocenjujemo, da vodstvo in uredniška ekipa delajo korake v pravo smer, a smo še daleč od tega, da bi bila TV Slovenija res politično in svetovnonazorsko uravnotežena ter profesionalna v pravem pomenu te besede.

A koraki v tej smeri so vendarle narejeni, kar pa moti skupino novinarskih političnih aktivistov, ki je v preteklosti pravzaprav ugrabila javno RTV Slovenija in misli, da lahko še naprej počne, kar hoče. Da je RTV Slovenija njihova privatna last.

Poglavje zase je Radio Slovenija. Njegove informativne oddaje so še sedaj politično zelo pristranske, pogosto celo agitatorske, seveda v korist sedanje vladajoče garniture, prej pa opozicije.

In seveda kot trobilo točno  določenih t. i. nevladnih organizacij na čelu s samooklicanim  Inštitutom 8. marec. Kar je nedvomno škandalozno, saj gre za radio, ki ga plačujemo vsi slovenski davkoplačevalci.

Naj zaključim. Poleg vsega naštetega je jasno, da gre za novelo zakona, ki je protiustavna, saj predčasno zaključuje mandate obstoječim legitimno in legalno izvoljenim organom, na kar so opozorili že številni ustavni pravniki.

In kot je opozoril ustavni pravnik dr. Matej Avbelj, je zakon oziroma novela zakona protiustavna na več mestih, tako v procesnem kot v vsebinskem smislu.

Novela zakona je protiustavna med drugim pri pravici do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev ter pravici do svobode izražanja.

Zato smo v Združenju novinarjev in publicistov prepričani, da je potrebno spremembe zakona o RTV v nedeljo zavrniti!

Zato pozivamo volivke in volivce naj v nedeljo v primeru sprememb zakona o RTV oziroma novele zakona o RTV Slovenija glasujejo PROTI!”

Nina Žoher, vir: nova24tv.si