Zaživela medobčinska uprava Istre

Fotografije: MOK

Danes je svoja vrata na Cankarjevi ulici 1 tudi uradno odprla skupna medobčinska uprava, ki jo sestavljajo medobčinski inšpektorat, medobčinsko redarstvo, medobčinska služba za zaščito, reševanje in varstvo okolja ter medobčinska notranja revizija. Župani štirih istrskih občin, piranski Đenio Zadković, izolski Danilo Markočič, koprski Aleš Bržan in ankaranski Gregor Strmčnik so ob slovesnosti v en glas poudarili, da gre za zgodovinski dogodek povezovanja in sodelovanja vseh štirih občin.

 

S slavnostnim prerezom traku na sedežu Medobčinske uprave Istre so vsi štirje župani potrdili, da si želijo složno sodelovati še naprej, na ta način pa izboljšati kakovost storitev, ki jih nudijo občankam in občanom. »Sodelovanje med štirimi občinami smo s skupno upravo samo še okrepili. Je samoumeven korak, s katerim bomo znižali stroške delovanja občinske uprave, saj bo plače zaposlenih do višine 55 odstotkov sofinancirala država. V Kopru bo to na letni ravni pomenilo približno 400.000 evrov prihranka,« je izpostavil župan koprski župan Aleš Bržan.

Da gre pri novi medobčinski upravi za dvig kakovosti uslug za občane, je dejal tudi piranski župan Đenio Zadković: »Imamo večjo ekipo, večje moštvo, tako da bomo delovali še bolje kot doslej.« Kolegoma sta pritrdila tudi ankaranski in izolski župan Gregor Strmčnik in Danilo Markočič, ki je ob tem navedel: »Cilj je bil, da bo medobčinska uprava bolj učinkovita in dostopna, hkrati bodo bolj zadovoljni tudi občanke in občani.«

Vodja medobčinske uprave Istre po pooblastilu bo Ivan Koljesnikov, ki je ob tej priložnosti poleg finančnih učinkov združevanja izpostavil predvsem dejstvo, da se bodo trudili, da občani ne bodo občutili organizacijskih sprememb in da bo raven storitev še višja. Tako bodo zaposlili dodaten kader, ki ga že danes v vseh štirih občinah primanjkuje, in skrbeli za njihovo specializacijo. Enotno redarstvo bo pomenilo tudi, da bodo v primeru večjih prireditev ali izrednih dogodkov kader lahko preusmerili iz ene občine v drugo in si tako vzajemno pomagali v kritičnih trenutkih.

Medobčinska uprava trenutno zaposluje 54 ljudi, do konca leta pa naj bi število naraslo na 70.

Spletno uredništvo, vir: MOK