Žalna ploščad na mestnem pokopališču bo stala 600 tisočakov

Fotografije: MOK

Delavci nadaljujejo z urejanjem nove žalne ploščadi za poslovilne obrede na mestnem pokopališču Škocjan. Pred dnevi so začeli montirati nadstrešnico, sledita zasteklitev in izdelava tlakov. Vsa dela naj bi bila končana v oktobru.

Mestna občina Koper se je prenove in ureditve dotrajane žalne ploščadi na mestnem pokopališču Škocjan lotila v začetku leta. Izvajalec je sprva presadil obstoječa drevesa, poravnal površino ploščadi ter postavil temelje za nadstrešnico. Ta bo z dobrimi 145 kvadratnimi metri površine zlasti v poletnih dneh obiskovalcem nudila senco. Pod nadstrešek bodo namestili lesene klopi, drugo urbano opremo ter korita za rastline.

Žalna ploščad bo tako ozelenjena in opremljena z ustrezno urbano opremo. Odstranili so vse arhitektonske ovire, ki so dostop na ploščad onemogočale gibalno oviranim, prehode in povezovalne poti pa prilagodili potrebam slepih in slabovidnih.

Ker se je med gradnjo izkazalo, da bo v okviru naložbe nujno izvesti dodatno meteorno kanalizacijo in zaščito obstoječih komunalnih vodov, je občina v okviru naložbe predvidela še zasteklitev senčnice iz lepljenega kaljenega stekla in nekatere druge izboljšave. Vrednost gradbenih del, ki jih izvaja podjetje Grafist, se je zato povečala za slabih 100 tisoč evrov na 612.174 evrov.

Do konca trajanja del še vedno velja, da Marjetica Koper obrede izvaja na začasni lokaciji za mrliško vežico.

Vir: MOK