Za večjo zaščito živali prihaja v veljavo novela zakona, ki vključuje tudi sledljivost in označevanje živali

FOTO: Pixabay

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in kmetijstvo dr. Jože Podgoršek je v včerajšnji izjavi za medije predstavil zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali, ki ga je Državni zbor potrdil to sredo, 22. septembra.

 

Novela zakona ureja področje odgovornega lastništva in zapuščenih živali. Rešitve spodbujajo odgovorno lastništvo živali in sledijo njihovi zaščiti in dobrobiti. »Osebno ocenjujem, da je to pomemben korak k temu, da vendarle zagotavljamo domačim živalim boljše pogoje za njihovo življenje. To je tudi dokaz tega, da imam ničelno toleranco do kakršnega koli mučenja rejnih ali domačih živali,« je poudaril minister.

Ena od ključnih sprememb je omejitev posedovanja eksotičnih vrst živali. Novela uvaja listo prepovedanih in listo dovoljenih živalskih vrst. Prepovedane živalske vrste bodo lahko le v oskrbi živalskih domov, posameznik pa bo lahko posedoval in skrbel za živali, ki bodo na seznamu dovoljenih vrst.

Novela zakona zaradi preprečevanja in omejevanja nezakonite trgovine s psi natančneje določa sledljivost izvora psa, in sicer zakon predvideva označevanje pasjih mladičev do 8 tedna starosti. Pri oglaševanju psov bo obvezna navedba številke čipa psa, če bo oglaševani pes starejši od 8 tednov. Če bo oglaševani pes mlajši od 8 tednov, pa bo potrebno navesti številko čipa matere.

Ker je temelj odgovornega lastništva poleg zagotavljanja sledljivosti in označevanja tudi poznavanje potreb živali, ki jo ima skrbnik v oskrbi, uvajajo zahtevo glede poznavanja potreb in oskrbe živali za skrbnike živali in za osebe, ki opravljajo dejavnosti povezane z živalmi. Usposabljanje za pridobitev osnovnih znanj o potrebah živali bo obvezno za osebe, ki opravljajo dejavnost povezano z živalmi in bo tudi prvi popravljalni ukrep v primeru, da so pri nadzoru ugotovljena nepravilna ravnanja pri oskrbi živali.

Novela uvaja dokazovanje lastništva mačke z označitvijo mačke in vpisom v centralni register živali. Omogočene so dodatne akcije lokalnih skupnosti za povečanje sterilizacije in kastracije, ki pripeljejo do zmanjševanja števila zapuščenih mačk v posameznih lokalnih okoljih.

L.B./Demokracija