Za referendum o odloku veljavnosti prostorskih aktov v Kopru se ne bodo zbirali podpisi

Koprski župan Aleš Bržan. Vir: Facebook, Aleš Bržan

Koprski župan Aleš Bržan je to sredo prejel pobudo “občana Borisa Popoviča in njegovih somišljenikov za razpis referenduma o odloku o veljavnosti prostorskih aktov na delu območja Urbano središče Barka”. S koprske občine sporočajo, da Popovič svojo pobudo utemeljuje z dejstvom, da je del območja Urbanega središče Barka tudi območje neuresničenega občinskega prostorskega načrta za ureditev centralnega parka Koper. 

 

“Razveljavitev OPPN centralni park Koper je bila sicer že predmet referendumske pobude, za katero je pobudnik zbral zahtevano število podpisov, a do glasovanja takrat ni prišlo zaradi sklepa Ustavnega sodišča RS, ki je odločilo, da o veljavnosti takrat izpodbijanega odloka ni mogoče odločati na naknadnem referendumu”.

Popovič že zbral podpise

Ker je nova pobuda za razpis referenduma vsebinsko enaka pobudi, za katero je Popovič že zbral zahtevano število podpisov, se je Bržan odločil, da predlog za razpis referenduma poda kar sam in s tem omogoči izvedbo postopka brez vnovičnega zbiranja podpisov.

S tem ko bo predlog za razpis referendum podal župan, se bodo bistveno skrajšali  roki za izvedbo referenduma, zaradi česar bo vprašanje uveljavitve odloka o veljavnosti prostorskih aktov na navedenem delu območja rešeno hitreje, prav tako bo hitreje znana odločitev občank in občanov o nadaljnjem razvoju območja, ki ga ta odlok ureja.

Referendumska pobuda zavajajoča?

Čeprav župan ugotavlja, da naj bi bila referendumska pobuda, ki jo je prejel, izrazito zavajajoča in naj bi temeljila na napačnih predpostavkah, to po njegovem mnenju ne vpliva na dejstvo, da je “dolžnost župana zagotoviti čim bolj učinkovito izvrševanje te zelo pomembne oblike neposredne demokracije”.

Predlog za razpis referenduma bo Občinski svet Mestne občine Koper obravnaval na svoji prihodnji seji, ki bo 22. julija, so še sporočili s koprske občine.

Uredništvo, vir: Ekopercapodistria