Z Janševo vlado se bo gradilo tudi v občini Ajdovščina, Šempeter – Vrtojba, Idrija in Kanal ob Soči

Kanal ob Soči. FOTO: D.K.

Vlada Janeza Janše je prevzela odgovornost v državi dan potem, ko je bila razglašena epidemija, a kljub temu razvoj Slovenije ni zastal.

Za občino Vipava, Komen, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko smo naredili pregled že uresničenih projektov in projektov, ki so v izvajanju ali pripravi.

Projekti v Občini Ajdovščina

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Novogradnja (nadomestna gradnja) doma starejših občanov v Kresnicah

12.489.398,00 €

30.06.2023

Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk

6.372.057,51 €

31.12.2023

Ureditev povirnega dela hudournika Grajšček na vplivnem območju plazu Slano Blato

4.630.805,00 €

realizirano

Novogradnja objekta Policijske postaje Ajdovščina

3.400.000,00 €

2022-2024

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

3.337.144,00 €

31.12.2023

Gradnja gimnastične dvorane v Osnovni šoli Danila Lokarja

2.089.000,00 €

2023-2024

Posodobitev pšeničnega mlina, upravičenci: Mlinotest živilska industrija d.d.

1.488.888,00 €

30.06.2023

Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina – Lokavec

1.335.594,00 €

2023

Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina – Mirce/Pod Fructalom

1.200.000,00 €

31.12.2022

Celovita energetska sanacija stavb Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

1.097.213,31 €

1.10.2022

Gradnja krožišča na Colu

874.774,00 €

v fazi projektiranja

Prostor doživetij pekarske in mlinarske tradicije – revitalizacija območja starega mestnega jedra in oživljanje propadajoče stavbe ter ohranjanje etnološke dediščine pekarstva in mlinarstva na območju Vipavske doline

741.166,75 €

31.12.2022

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije sklop številka 3 konzorcij Ajdovščina

719.758,00 €

30.09.2023

Dom starejših občanov: Hiša dobre volje Ajdovščina, dnevno varstvo

676.000,00 €

december 2022

Širitev poslovno-ekonomske infrastrukture v poslovni coni Ajdovščina-Pod železnico 3

645.060,40 €

31.12.2022

Sanacija obcestnih brežin in zalednega pobočja na cesti Ajdovščina – Predmeja od km 10.655 do 10.885 in od 11.000 do 11.115

640.051,00 €

realizirano

Obnova domačije na Planini v Občini Ajdovščina

200.000,00 €

2021-2022

Obnova fasade na sodni stavbi na Gregorčičevi 28, Ajdovščina

100.000,00 €

2023-2024

Ureditev pritoka Jovščka v Lokavcu

87.636,00 €

realizirano

Rekonstrukcija mostu čez Potok v Podkraju

81.819,00 €

realizirano

Sanacija ceste Vipava-Ajdovščina od km 6.490 do km 6.900

80.819,00 €

realizirano

Lavričeva knjižnica Ajdovščina (nakup knjižničnega gradiva)

61.536,00 €

2020–2021

Obnova vzhodnega obzidja Kastra

24.418,00 €

2021-2022

Projekti v Občini Šempeter – Vrtojba

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Vipave – I. faza

7.828.021,00 €

31.12.2023

Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih

2.900.000,00 €

30.06.2022

Gradnja potniškega perona na železniški postaji Vrtojba

235.268,00 €

2023-2024

Dom Vrtojba – koncesija za 150 postelj

1.10.2022

Projekti v Občini Idrija

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo Mokraška vas – Spodnja Idrija

10.364.030,81 €

2023

Popotresna obnova – potres 2004 (obdobje 2020-2022)

6.900.000,00 €

30.12.2022

Rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša – Spodnja Idrija od km 19.500 do km 20.500

2.362.760,00 €

v gradnji

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Idrija

1.496.520,00 €

30.09.2023

Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina – Lokavec

1.335.594,00 €

2023

Izvedba podpornih zidov na lokalne ceste Likarica – Rebro – Godovič zaradi popolne zapore državne ceste

350.244,00 €

realizirano

Sanacija usada na cesti Pečnik (Marof) – Žiri na km 3,800

337.695,00 €

realizirano

Sanacija ravne strehe telovadnice Gimnazije Jurija Vege Idrija.

266.880,00 €

2021-2022

Policijska postaja Idrija – sanacija pločevinaste strehe

114.000,00 €

2022-2023

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (nakup knjižničnega gradiva)

44.644,00 €

2020–2021

Jožefov jašek – izvedba vzdrževalnih del v Občini Idrija

43.815,00 €

2021-2022

Nakup opreme za filmsko gledališče Idrija

42.232,00 €

realizirano

Zaključek obnove lesene plastike v Cerkvi Svetega Tomaža na Vrsniku v župniji Ledine

37.900,00 €

2021-2022

Obnova kulturnega spomenika domačija Šturmajce v Občini Idrija

29.091,00 €

2021-2022

Celostna obnova domačije Za Lamovjem

27.083,00 €

2021-2022

Obnova strehe na hiši slikarja Jurija Tavčarja v Idriji

21.092,00 €

2021-2022

Obnova kotlovnice v objektu Okrajnega sodišča v Idriji- sofinanciranje

15.000,00 €

realizirano

Sanacija vlage, ureditev drenaže ob objektu in odvodnjavanje Rudarske hiše, Mestni muzej Idrija

9.107,00 €

2021-2022

Bolnica Franja – sanacija strehe barake za ranjence, Mestni muzej Idrija

7.302,00 €

2021-2022

Obnova domačije v Občini Idrija

5.500,00 €

realizirano

Projekt oživljanje klekljarske dediščine Čipke Idrija (Društvo Klekljaric Idrijske Čipke)

3.990,60 €

2021

Komplet videokonferenčne in pripadajoče opreme za malo razpravno dvorano na Okrajnem sodišču Idrija

3.974,00 €

realizirano

Projekti v Občini Kanal ob Soči

Projekt

Vrednost projekta v evrih

Čas izvedbe

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Kanal

516.000,00 €

30.09.2023

WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih

15.000,00 €

2020-2021

Menjava strešne kritine z enako korčno na stolpu Galerije Rika Debenjaka

6.823,00 €

2021-2022

Nakup tehnične opreme v Kulturnem domu Deskle v Občini Kanal ob Soči

3.730,00 €

realizirano

Spletno uredništvo