Vrtec za drugega in vsakega naslednjega otroka v družini ponovno brezplačen

Vir: Education and career news

Vlade je potrdila novelo zakona, ki ponovno uvaja brezplačni vrtec za drugega otroka. Poleg brezplačnega vrtca za drugega otroka, ki je hkrati s starejšim vključen v vrtec, predlog uvaja tudi brezplačen vrtec za tretjega in nadaljnje otroke iz iste družine, čeprav otroci niso hkrati v vrtcu. Ta vlada se je tako odločila, da bo poskusila dvig rodnosti povečati s pomočjo mladim družinam prej, kot če bi to storila skozi migracije. Predlog novele zakona pa prav tako ureja tudi sankcije za vrtce, ki ne bodo upoštevali predpisov, ki opredeljujejo pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 

 

Vlada Janeza Janše je sprejela predlog novele zakona, s katerim bo ponovno uvedla brezplačen vrtec za drugega in vse nadaljnje otroke znotraj iste družine, ne glede na to ali so vsi otroci hkrati v vrtcu ali ne. Omenjena novela bi lahko posledično doprinesla k večji rodnosti, starši pa bi tako bili finančno razbremenjeni za plačilo vrtca, ne glede na status. Vlada se je v tem primeru odločila finančno pomagati obstoječim mladim družinam, ki se bodo tako lažje odločile za dodatnega otroka, kakor da bi to storila skozi migracije, kot je to denimo bila praksa na Švedskem.

 

Nataliteta prebivalstva je po letu 2016, ko smo bili priča desetletnemu pozitivnemu trendu, ponovno postala negativna. Vlada je že v preteklosti sprejela podoben ukrep, kar je kasneje pozivno vplivalo na število rojenih otrok. Glede na podatke Statisitčnega urada, je denimo leta 2008 bilo rojenih kar 2 tisoč otrok več, kot jih je bilo leto pred sprejetjem zakona. To število je kasneje še naraščalo in ohranjalo večje število rojenih otrok, leta 2014 pa je pričelo ponovno upadati.

Foto: EPA

Zaradi epidemije koronavirusa in omejevalnih ukrepov bodo starši vrtčevskih otrok, ki zaradi zaprtja vrtcev ne bodo mogli delati, prejeli 80-odstotno nadomestilo plače, je napovedal minister za delo Janez Cigler Kralj. Nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile bodo izplačana za nazaj od 1. oktobra, zaradi karantene otroka pa od 1. septembra. V okviru petega protikoronskega zakona pa bodo starši v primeru odrejene karantene za dneve odsotnosti otroka oproščeni plačila vrtca. Skozi ta ukrep se tudi ureja vzgojno izobraževalno delo na daljavo ter zagotavljanje financiranja zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov v vrtcih.

V predlogu predhodno omenjene novele zakona so predvidene tudi sankcije za kršitev tistih določb zakona o vrtcih, ki opredeljujejo pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. V noveli zakona je tako predpisan najvišji normativ števila otrok v mešanih oddelkih. Vrtci, ki bodo krišili ta normativ, bodo lahko prejeli predpisano globo. Obenem predlog dograjuje institut varuha predšolskih otrok na domu. V njem so med drugim določena pravila za nadomeščanje odsotnega varuha ter obveznost varuha, da ima s starši otrok sklenjene pogodbe in da vodi evidenco otrok, ki jih varuje na domu.

V predlogu tudi vključena prepoved opravljanja dejavnosti za tiste, ki niso vpisani v evidenco izvajalcev veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok
Prav tako predlog prepoveduje fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok, opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok. Za kršitev te prepovedi predlog določa stroge sankcije, in sicer takojšnjo prepoved opravljanja dejavnosti ter globo v razponu od pet do deset tisoč evrov. Predlagane spremembe bi tako lahko odpravile pomanjkljivosti, ki smo jim bili priča v primeru nepravilnosti v zasebnem vrtcu Kengurujčki.

Sara Rančigaj/Nova24 TV