Vlada namenja nova sredstva za razvoj akvakulture

Ministerstvo objavilo nov razpis za razvoj akvakulture.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva javna razpisa s področja pomorstva in ribištva. Za produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo je na voljo 2,27 milijona evrov, za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture pa 3,34 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.

Minister Židan je predstavil nova razpisna sredstva za razvoj akvakulture, foto: @ZidanDejan

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je pojasnil, da je bilo v minulem operativnem programu ribiškega sklada za podobne ukrepe predelave in trženja namenjeno skoraj šest milijonov evrov evropskih in državnih sredstev, s čimer so se proizvodne zmogljivosti povečale za skoraj 1000 ton na leto. Židan je tudi poudaril pričakovanja za naprej, “V novem programskem obdobju 2014-2020 pa bo imel celotni ribiški sektor na voljo kar 32 milijonov evrov javnih sredstev, s čimer bomo še povečali proizvodne zmogljivosti, imeli okoljsko sprejemljivejšo proizvodnjo oz. manjše vplive na okolje, manjšo porabo vodnih virov, kemikalij, antibiotikov, nove izboljšane proizvode, boljše varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje ter predelavo iz ekološke akvakulture,”.

Pri razpisih so nepovratna sredstva namenjena za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Sloveniji registrirano ustrezno dejavnost.

Najnižji znesek podpore pri obeh razpisih je 3500 evrov na posamezno vlogo, najvišji pa 500.000 evrov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ en milijon evrov podpore.

Sebastjan J