(VIDEO) Kaj vse bi predsedniški kandidat Anže Logar naredil za mlade?

Anže Logar v Stični. Vir: anzelogar.si

Zlasti kadar se sprejemajo zakoni ali drugi akti, ki vplivajo na mlade, je njihova prisotnost nujna in tudi dobrodošla, pravi predsedniški kandidat Anže Logar, ki je v štirih točkah strnil svoj prispevek k vključenosti mladih. Navedbe Anžeta Logarja objavljamo v celoti (nelektorirano).

  • INICIATIVA MLADI #ZAprihodnost

Kot pokrovitelj projekta Mladi #ZAprihodnost bom omogočil serijo dogodkov, ki bodo mladim predstavili institucije države, zakonitosti demokratične ureditve in izzive, ki so pred nami. V sklopu tega bo pod pokroviteljstvom PRS vsako leto potekalo zasedanje mladih odločevalcev, ki bodo ocenili napredek na področju izvajanja politik za mlade, se opredelili do predlogov za izboljšanje položaja mladih ter iskali rešitve za okrepitev participacije mladih v družbi. Mladi, ki so uspeli na najrazličnejših področjih, bodo v okviru Urada PR povabljeni, da svoje izkušnje delijo svojim vrstnikom. Namen te iniciative je na podlagi dobrih praks mlade spodbuditi k osebni aktivaciji.

  • DNEVI ODPRTIH VRAT ZA VKLJUČENOST MLADIH

Z namenom čimvečje vključitve mladih v delo predsednika republike bom organiziral Dneve odprtih vrat, ki bodo namenjeni zgolj mladim. Uvedel bom tudi prakso v Uradu predsednika republike, preko katere se bodo mladi lahko pobližje spoznali z delom predsednika republike. Študente bom povabil,  da sodelujejo na bilateralnih obiskih in s tem spoznavajo mednarodne odnose že v času študija.

  • DIGITALIZACIJA DRUŽBE

Mladi so na področju digitalizacije svetlobna leta pred mojo generacijo. Digitalizacija je postala del vsakdanjika, vsi smo danes del digitalne kulture. Ker so mladi bistveno bolj inovativni in kreativni, lahko pomembno prispevajo k razvojnemu potencialu institucij države. Zato bom mlade povabil, da mi pomagajo pri digitalni preobrazbi Urada predsednika republike.

  • DUŠEVNO ZDRAVJE

Ker je digitalizacija družbe povezana tudi z odvisnostjo od socialnih omrežij in posledično duševnim zdravjem mladih, bom v razpravah temu področju namenil poseben poudarek. Mladi so se zlasti po pandemiji Covid-19 že zaradi prej neurejenega sistema strokovne pomoči znašli v težki situaciji. Pri tej tematiki bom želel slišati mlade, jih povabil k aktivni in odprti razpravi, aktivno podprl projekte mladinskih organizacij na to temo ter pozival Vlado in Državni zbor k iskanju rešitev.

Pogosto slišimo, da so mladi naša prihodnost, pozabimo pa, da so tudi naša sedanjost. Naloga vsakega, ki ima vpliv na razvoj Slovenije je, da mlade v največji možni meri vključi v svoje aktivnosti, jih poveže in jim da priložnost, da s svojimi predlogi vplivajo na razvoj države. Večja kot bo vključenost mladih, bolj bodo postali aktivni državljani in pozitivno prispevali k napredku Slovenije.

Spletno uredništvo, vir: anzelogar.si