V torek bodo v Kopru odprli novo parkirno hišo

Fotografije: MOK

V torek bodo v Kopru odprli novo Parkirno hišo (PH) Belveder. PH ima 466 parkirnih mest, od teh jih bo 250 namenjenih samo stanovalcem mestnega jedra, ki bodo za mesečni abonma odšteli 20 evrov. Prva ura parkiranja v garažni hiši bo brezplačna, za vsako nadaljnjo uro bo treba odšteti en evro, za celodnevno parkiranje pa 12 evrov.

 

KOPER – Ob odprtju parkirne hiše bo Mestna občina Koper v torek in sredo vsem omogočila brezplačno parkiranje za vse uporabnike. Od torka do nedelje, od 25. do 30. maja, pa bodo obiskovalke in obiskovalci med 7. in 19. uro ob parkiranju prejeli letak in kupon za “sladek oddih v mestnem jedru”.

Akcijo je občina pripravila skupaj z Zavodom Koper Otok, brezplačna kava in posladek pa bosta na voljo v Bander Baru, Bifeju Museum, Slaščičarni Dehar, Pizzeriji Atrij, Baru Cameral, Baru na Brolu in Kavarni Triglav. Nekateri trgovci v mestnem jedru bodo uporabnikom nove parkirne hiše nudili posebne ugodnosti, sodelujoče bo mogoče prepoznati po plakatih, ki bodo izobešeni v izložbah, sporočajo s koprske občine.

Postopno uvajanje novega prometnega režima

Občina bo nov prometni režim uvajala postopoma, od začetka junija bo omejen dostop po Kidričevi ulici. Dovoljen bo izključno stanovalcem, ki po Kidričevi dostopajo do svojih domov, dostavnim in servisnim vozilom ter intervencijskim službam. Vstop bo zavarovan s potopnim valjem pri Taverni, ki bo opremljen z naprednim sistemom za prepoznavo registrskih oznak.

Do konca leta želi občina z javnih površin tega območja umakniti večji delež parkirnih mest. Stanovalci imajo možnost pridobitve parkirnega abonmaja za stanovalce za 20 evrov mesečno, za parkiranje v PH Belveder ali posebnega parkirnega letnega abonmaja v vrednosti 35,65 evra za parkiranje na parkirišču Severna obvoznica pod Bastionom. Stanovalke in stanovalci mestnega jedra, ki jih parkiranje zanima, lahko izpolnijo vlogo, ki jo dobijo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper.

6,6 milijona evrov vredna investicija

Prednost imajo stanovalci Muzejskega trga, Kocjančičeve ulice, dela Kidričeve ulice, ki so dosedanji imetniki dovolilnic za parkiranje na Muzejskem trgu. Naslednji upravičenci so stanovalci ulic Kidričeve, dela Čevljarske, Triglavske, Garibaldijeve, Barvarske, Tumove, dela Župančičeve, Pobočne, Kettejeve, Budičinove, Kolaričeve, Santorijeve in Resslove ulice. Stanovalci območij Verdijeva, Mladinska in Glagoljaška ulica, Belveder ter Nazorjev trg, ki so imetniki dovolilnic za parkiranje v mestnem jedru, v prvi fazi ne bodo imeli možnosti pridobitve posebnega abonmaja za parkiranje v PH Belveder in bodo še naprej parkirali na javnih površinah starega mestnega jedra Kopra.

S pridobitvijo posebnega abonmaja za parkiranje v PH Belveder oziroma ob Severni obvoznici si bodo prebivalci zagotovili prosto parkirno mesto za časovno neomejeno parkiranje. Ob tem bodo ohranili pravico dostopa do svojih domov za potrebe dostave, ne bodo pa več imeli možnosti parkiranja na javnih površinah kot do zdaj.

V okviru 6,6 milijona evrov vredne investicije so uredili 466 parkirnih mest v treh etažah, zožili del sprehajalne poti in tako ustvarili pogoje za dvosmerni promet, ki bo omogočal vstop v parkirno hišo tudi s severne obvoznice, ob Bastionu nasproti potniškega terminala pa uredili še krožišče in ga opremili z informativnim zaslonom o zasedenosti parkirne hiše. Ob vozišču bo nekoliko ožji sprehajalni pas in dva prehoda za pešce.

V naslednjih mesecih bodo nad parkirno hišo uredili še mestni park. V parkirni hiši pa bo od konca naslednjega tedna dalje postavljena tudi razstava fotografij projekta končne zunanje ureditve, so še zapisali na občinskem spletnem portalu Ekopercapodistria.

Vir: Ekopercapodistria