V SDS se nihče ne drogira

Poslanec Dejan Kaloh meni, da tistemu, ki se ne drogira, testiranje ne bo težava. Vir: SDS

Na včerajšnji novinarski konferenci je poslanec SDS mag. Dejan Kaloh spregovoril o predlogu Zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki ga je poslanska skupina SDS ponovno vložila v zakonodajni postopek. Vseh 27 poslancev SDS je bilo na testu za droge negativnih.

 

Kaloh je navedel, da se je v preteklih dneh na Inštitutu za sodno medicino n prepovedane droge testiralo vseh 27 poslancev SDS ter da so bili vsi testi negativni. Pričakuje, da se bodo prostovoljno testirali tudi vsi drugi poslanci ter podprli predlagani zakon.

Dejal je, da se je v zadnjih dneh strani predsednice državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič “zgodila tudi nedopustna zavrnitev poslanske pobude Žana Mahniča, ki je z navedenimi argumenti pozval ministra Luko Mesca, da opravi testiranje na prepovedane droge.” Predsednica državnega zbora je po njegovem s tem kršila 248. člen poslovnika državnega zbora in 20. člen zakona o poslancih.

Dodal, da je “včeraj tudi sama predsednica državnega zbora na kolegiju naposled očitno uvidela, da so očitki glede domnevne uporabe drog med funkcionarji, v zadnjem času ne samo iz političnih krogov, temveč tudi iz kulturniške sfere vedno bolj glasni.” Predsednica državnega zbora je namreč dejala: “Mogoče bi bilo pa dobro, da gremo res vsi poslanci na test za droge (…). Prekinemo sejo, pa gremo vsi na droge. Jaz bom prva, ki bom šla na test. Prva. Za vse, tudi za alkohol.”

Drugs, Abuse, Dangerous, Cocaine, Addiction

Fotografija je simbolična. FOTO: Pixabay

Poslanec je kot pozitiven primer izpostavil finsko premierko Sanno Marin, ki se je udeležila ene izmed zabav, zaradi česar so se pojavila vprašanja, o njenem morebitnem konzumiranjem droge. “Sanna Marin je pojasnila, da je na zabavi s prijatelji pila alkohol, a da je zavrnila dvomljivce, je seveda takoj opravila test na droge, ki je bil negativen,” je navedel Kaloh.

Poslanec je omenil tudi afero Fotopub oziroma zadevo Smodej, kjer gre po njegovo na eni strani za zavržne domnevne spolne zlorabe in posilstva, na drugi strani pa za konzumacijo vseh možnih drog. “Teh umetniških performansov, ki so se kasneje povsem izrodili, so se dokazano udeleževali tudi ministri aktualne vlade. Kaj si o vsem skupaj lahko mislimo? Nič kaj dobrega,” je povedal.

Nato je vse ministre in predsednika vlade pozval, da se gredo prostovoljno testirati na prepovedane droge in tako pokažejo, da jim državljani in državljanke pri opravljanju njihovih funkcij v kontekstu jasnosti njihovih misli oziroma njihove neoporečnosti glede zlorabe prepovedanih substanc lahko povsem zaupajo.

Predlog Zakona o testiranju funkcionarjev na prepovedane droge

Namen zakona je urediti obveznost testiranja za funkcionarke in funkcionarje na prisotnost prepovedanih drog v organizmu, organizacijo, postopek testiranja in objavo poročila o ugotovitvah testiranja.

Pričakovano ravnanje poslancev državnega zbora, predsednika republike, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev je, da opravljajo naloge vestno, nepristransko in kakovostno.

V okviru vsebine predmetnega zakona velja poudariti, da gre za sovpadanje javnega in zasebnega interesa. Gre namreč za vprašanje varovanja osebnih podatkov po eni strani, po drugi strani pa bi zaradi narave opravljanja funkcije vodenja države moralo biti v javnem interesu razkritje podatkov na prisotnost prepovedanih drog v organizmu takšnega funkcionarja. To bi morala biti pozitivna obveznost v okviru oženja kroga zasebnosti.

Zakon določa, da se mora vsak funkcionar enkrat v koledarskem letu svojega mandata udeležiti testiranja na prisotnost prepovedanih drog v organizmu. Testiranje izvede Inštitut za sodno medicino v osmih intervalih v koledarskem letu.

Predstojnik Inštituta za sodno medicino za vsak interval testiranja določi skupno število funkcionarjev vseh organov. Predstojnik organa, ki opravlja organizacijske in strokovne naloge Državnega zbora, Vlade Republike Slovenije oziroma Urada predsednika republike za vsak interval testiranja določi število funkcionarjev svojega posamičnega organa.

Po določitvi števila funkcionarjev v vsakem posamičnem organu se v nadaljevanju za naključni izbor funkcionarjev za vsak interval testiranja opravi žreb na podlagi pravilnika, ki ga sprejme predstojnik organa. Z žrebom za naključni izbor funkcionarjev se določi lokacijo, datum, uro in način odvzema vzorca za testiranje. Datum in ura ne smeta presegati 48 ur od opravljenega žreba.

Če naključno izbrani funkcionar zavrne testiranje ali ne pristopi k testiranju na podlagi vabila, ki mu ga je poslal predstojnik Inštituta za sodno medicino, se domneva, da je izvid na prisotnost prepovedane droge pozitiven. To domnevo je mogoče ovreči le v postopku testiranja na prepovedane droge.

Predpisan vzorec po tem zakonu je vzorec odvzetega biološkega materiala za laboratorijsko analizo za ugotovitev prisotnosti prepovedane droge v organizmu, torej vzorcev las, urina ali krvi.

Kaloh je dejal, da je zaradi odgovorne politike in preglednosti delovanja javnih funkcionarjev ter odgovornosti do državljank in državljanov sprejem tega zakona neizogiben. V javnem interesu je, da se javno ve, ali so slovenski politiki pri svojih pomembnih odločitvah pod vplivom prepovedanih drog, je prepričan.

Vir: SDS