V poletni šoli slovenščine v Kopru tečajniki iz kar 17 držav

Fotografije: Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper finančno podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podporo MOK je v mesecu juliju izpeljala dvotedenske tečaje slovenskega jezika. Letos so svoje znanje bogatili tečajniki iz 17 držav, ki so ob izobraževanju spoznavali tudi slovenske kraje in kulturo.

 

S klicem »Halo, tukaj slovenski Mediteran!« so organizatorji poletnih tečajev slovenskega jezika letos pozvali številne udeležence po svetu. Povpraševanje za le-te je bilo izjemno veliko, tako so sprejeli 44 tečajnikov iz Srbije, Severne Makedonije, BiH, Črne gore, Madžarske, Italije, Avstrije, Nemčije, Francije, Ukrajine, Rusije, Uzbekistana, Egipta, Združenih držav Amerike, Avstralije, Kanade in Argentine. Dr. Klara Šumenjak, vodja Centra za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ, nam je zadovoljno razkrila, da je zanimanje za slovenski jezik vsako leto večje, kar dokazujejo tudi letošnje številne prijave na poletno šolo.

Letošnja poletna šola se je ponovno izvajala v živo. Tako so se tečajniki lahko učili slovenščine na štirih nivojih: na začetni, nižji nadaljevalni, nadaljevalni in izpopolnjevalni ravni, obenem pa osnove slovenskega jezika poglobili in nadgradili v okviru različnih delavnic. Ob zaključku poletne šole so tečajniki pisali izpit, kjer so pokazali osvojeno znanje. »Slovenščina je težka, predvsem dvojina in skloni,« so povedali. Lektorica Nika Pavletić nam je povedala, da tečajniki večinoma razumejo vse, težave pa imajo s komunikacijo, saj niso bili v stiku s slovenskim jezikom, zato je polenta šola enkratna priložnost, da vadijo konverzacijo, saj so v okolju, kjer jezik lahko uporabljajo. K njenim besedam pa je Klara Šumenjak dodala, da upa, da bodo pridobljeno znanje slovenščine z veseljem ponesli v svet, glede na to, da prihajajo z najrazličnejših koncev sveta.

Vir: MOK