V minulem letu si je enotedenske počitnice lahko privoščilo največ Slovencev v zgodovini meritev

Piran. FOTO: Pixabay

Epidemija koronavirusa je močno vplivala na naša življenja, še posebej pa na potovalne navade. Temu botrujejo tudi statistični podatki, ki jih je objavil Statistični urad Republike Slovenije. Ugotovili so, da so domači turisti v Sloveniji lani ustvarili rekordnih 4,1 milijona prenočitev, največ v občinah Piran, Kranjska Gora in Izola. Novi časi so družinam prinesli dodatne finančne zmožnosti, saj si je lahko enotedenske počitnice privoščilo največ družin do sedaj. Za razliko od prejšnjih let pa smo Slovenci zaradi covida-19 raje počitnikovali po Sloveniji kot pa v tujini.

 

V januarju in februarju 2020 sta bili število prihodov in število prenočitev turistov v Sloveniji še približno enaki kot v istem obdobju 2019, od marca do maja pa je turizem zaradi ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 skoraj povsem zastal. V juniju 2020, po preklicu epidemije, so se turisti začeli vračati. V juliju, avgustu in septembru 2020 sta števili njihovih prihodov in prenočitev v turističnih nastanitvenih obratih glede na prejšnje mesece skokovito narasli; v tretjem četrtletju je bilo namreč ustvarjenih kar 65 odstotkov vseh prenočitev v letu 2020.

Rekordno število prenočitev v tretjem četrtletju so ustvarili domači turisti, 4,14 milijona (ali 69 odstotkov vseh prenočitev turistov v tem obdobju), kar bi delno lahko tudi pripisali učinkovitosti ukrepov na področju turističnih bonov. Tuji turisti so v tem obdobju ustvarili 1,85 milijona prenočitev (ali 66 odstotkov manj kot v istem obdobju 2019). 60 odstotkov vseh prenočitev domačih turistov v 3. četrtletju 2020 je bilo ustvarjenih v samo desetih občinah. Prva po številu prenočitev domačih turistov v nastanitvenih obratih je bila v tem obdobju občina Piran, sledili sta občini Kranjska Gora in Izola.

Turizem je bil ena izmed najbolj prizadetih dejavnosti v času epidemije koronavirusa. (Foto: Rimske terme)

Največ prenočitev so domači turisti v tem obdobju ustvarili v hotelih (35 odstotkov), sledile so prenočitve v zasebnih sobah, apartmajih in hišah (26 odstotkov) in kampih (17 odstotkov). Najizraziteje pa se je število prenočitev domačih turistov glede na tretje četrtletje 2019 povečalo na turističnih kmetijah z nastanitvijo (za 633 odstotkov).

Enotedenske počitnice bi si v letu 2020 finančno lahko privoščilo največ gospodinjstev do sedaj
Enotedenske letne počitnice zunaj doma (lahko tudi pri sorodnikih ali v počitniški hišici oziroma vikendu) za vse člane gospodinjstva bi si v letu 2020 finančno lahko privoščilo 77 odstotkov gospodinjstev, to je za odstotno točko več kot v 2019 in največ, odkar merimo ta podatek. Med posameznimi tipi gospodinjstev je bil odstotek takih, ki so si ali bi si lahko privoščili počitnice, največji med gospodinjstvi z dvema odraslima in z vsaj enim vzdrževanim otrokom (91 odstotkov), najmanjši pa med enočlanskimi gospodinjstvi (63 odstotkov).

V letu 2020 si je lahko enotedenske počitnice privoščilo največ slovenskih družin do sedaj  (Vir: SURS)

V 2020 so prebivalci Slovenije zaradi epidemije covida-19 potovali najmanj do sedaj. Na vsaj eno zasebno potovanje z vsaj eno prenočitvijo se je v celem letu 2020 odpravilo 56 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Vsi skupaj so se odpravili na 2,25 milijona zasebnih potovanj, to je na skoraj pol manj (48 odstotkov) potovanj kot v letu 2019 in na najmanj, odkar zbiramo podatke o potovanjih domačega prebivalstva, povprečno pa vsak na 2,2 zasebnega potovanja (v letu 2019 pa povprečno na 3,7 zasebnega potovanja).

Med zasebnimi potovanji v 3. četrtletju 2020 več potovanj po Sloveniji kot potovanj v tujino
Večino zasebnih potovanj v letu 2020 smo opravili v tretjem četrtletju 2020, to je v juliju, avgustu in septembru 2020, in sicer 1,34 milijona ali kar 59 odstotkov. V tretjem četrtletju 2020 se je na vsaj eno zasebno potovanje z vsaj eno prenočitvijo odpravilo 47 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let, kar je bilo za pet odstotnih točk manj kot v letu 2019. V preteklih letih so med zasebnimi potovanji v 3. četrtletju prevladovala potovanja v tujino, v letu 2020 pa je bilo obrnjeno: v 3. četrtletju 2020 smo na zasebnih potovanjih v večji meri obiskovali kraje po Sloveniji. 699 tisoč zasebnih potovanj je namreč potekalo v Sloveniji (30 odstotkov več kot v 2019), 640 tisoč pa v tujini (kar je bilo 49 odstotkov manj kot v obdobju julij–september 2019).

Na zasebnem potovanju v Sloveniji smo porabili povprečno 58 evrov na osebo na dan
Udeleženci  zasebnih potovanj po Sloveniji v 3. četrtletju 2020 so med 82 odstotkov teh potovanj prenočevali v plačljivih nastanitvenih zmogljivostih, med preostalimi 18 odstotkov pa v neplačljivih nastanitvenih zmogljivostih (na primer v lastnem počitniškem bivališču, pri sorodnikih ali prijateljih). Vsak je porabil povprečno 58 evrov na dan (od tega 61 odstotkov za nastanitev, 19 odstotkov za hrano in pijačo v restavracijah in lokalih, devet odstotkov za prevoz, enajst odstotkov pa za druge aktivnosti in storitve).

Razlogi, zakaj se Slovenci lani niso odločili za potovanje. (Vir: SURS)

Več kot četrtina tistih, ki niso potovali, je ostala doma zaradi covida-19. 53 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih 15 let ali več, se v 3. četrtletju 2020 ni odpravilo na nobeno zasebno potovanje. 27 odstotkov od teh jih ni zasebno potovalo zaradi epidemije, 24 odstotkov zaradi pomanjkanja prostega časa zaradi delovnih ali družinskih obveznosti,  24 odstotkov pa iz zdravstvenih razlogov.

Tudi letos s turističnimi boni na pomoč turizmu
Vlada je tudi letos zaradi epidemije koronavirusa in želji po pomoči najbolj prizadetim panogam uvedla nove bone. Skupna vrednost investicije znaša 192,2 milijona evrov, namenjena pa je izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi. Prejeli jih bodo vsi državljani, in sicer odrasli v višini sto evrov, mladoletne osebe pa v višini 50 evrov. Hkrati so se spremenili tudi pogoji za unovčenje lanskih turističnih bonov na način, da jih državljani lahko unovčijo tudi pri sezonskih ponudnikih namestitev in pri tistih, ki so svoja vrata šele odprli v letošnjem letu.

Sara Rančigaj/Nova24TV