V Izoli zdravnica brez medicinske diplome

Izolsko splošno bolnišnico je nedavno zopet pretresel nenavaden primer, kjer je bilo odkrito, da je zdravnica s ponarejeno diplomo mariborske medicinske fakultete opravljala pripravništvo na pacientih. Njen mentor je opazil pomanjkljivo znanje osnov medicinskega dela, zato je obvestil zdravniško zbornico, ki je sprožila postopek proti lažni zdravnici.

Najprej naj bi bila zaposlena kot medicinska sestra, tudi v bolnišnici Izola. Nato pa se je s ponarejeno diplomo brez težav vpisala v register pri zdravniški zbornici in izpolnila vlogo za opravljanje pripravništva. Službo je dobila v izolski bolnišnici kot zdravnica, njen mentor pa je kmalu začel opažati pomanjkljivo osnovno znanje v primerjavi z njenimi stanovskimi kolegi. O zadevi je obvestil zdravniško zbornico, ki je nato začela preverjati njeno diplomo. Tekom ugotavljanja se je ugotovilo, da lažna zdravnica mariborske medicinske fakultete nikoli sploh ni obiskovala.

Na zdravniški zbornici so pojasnili, da so bili že leta 2017 obveščeni o tem primeru in so takoj začeli z obnovo postopka. Ta je pokazal, da se je oseba na pripravništvo res prijavila z domnevno ponarejeno diplomo mariborske fakultete.

Na zdravniški zbornici so še pojasnili, da morajo sedaj vsi novi člani izkazati originalne listine o pridobljeni izobrazbi. O primeru sicer niso obvestili ministrstva za zdravje in medicinske fakultete, so ga pa prijavili policiji, ki je pričela s predkazenskim postopkom. Ta je sedaj v zaključni fazi, za kaznivo dejanje ponarejanja listin pa je predpisana kazen do dveh let zapora.

Uredništvo