V Izoli imajo tehnološko napredno zbiralnico odpadkov

Moderna in tehnološko napredna podzemna zbiralnica odpadkov. FOTO: Občina Izola

Komunala Izola je v sodelovanju z Občino Izola na Cankarjevem drevoredu predala v uporabo prvo napredno podzemno zbiralnico odpadkov z v celoti vkopanimi zabojniki. Gre za prvo tovrstno podzemno zbiralnico odpadkov na območju slovenske Istre. Uporabnikom na Cankarjevemu drevoredu in v Plenčičevi ulici se tako obeta tehnološko napredno  ravnanje z odpadki. V letu 2022 bosta urejeni še dve podzemni zbiralnici, do leta 2025 pa je v načrtu popolna odstranitev klasičnih zabojnikov za smeti iz starega mestnega jedra.

 

Direktor Komunale Izola Denis Bele je ob dogodku poudaril: »Razvijamo nove in nove produkte ter storitve, s katerimi želimo izboljšati storitve ravnanja z odpadki in doseči še višje zadovoljstvo občanov.« Dodal je še, da gre za prvi primer takšne podzemne zbiralnice v Izoli oziroma na območju slovenske Istre, ki prinaša veliko prednosti.

»Pred leti smo odpadke vozili s traktorjem in prikolico ter tremi delavci, ki so nakladali. Mesto je smrdelo, smeti se je vozilo na odlagališče, ki je sedaj sanirano. Nadaljevali smo s kovinskimi zabojniki, v katere smo odlagali mešane odpadke. Ti so bili kasneje umaknjeni na ekološke otoke, obdane z jasminom. Danes s tehnološko napredno podzemno zbiralnico skrijemo tisto, kar ni lepo, nad zemljo je le dostop do zbiralnice,« je napredek pri ravnanju z odpadki opisal župan Danilo Markočič in dodal: »Vsak človek na dan proizvede do kg komunalnih odpadkov, tudi turist, zato je naša skrb za napredno zbiranje komunalnih odpadkov velika.« Ob tem se je zahvalil občinskim svetnikom ter strokovnim službam občine in komunalnega podjetja, saj kljub novim investicijam v nadgradnjo sistema ravnanja z odpadki, ostaja obračun ravnanja s komunalnimi odpadki nespremenjen.

Komunala Izola z novo investicijo krepi odgovoren odnos do narave in okolja

Strošek vzpostavitve podzemne zbiralnice je znašal 60.000 evrov in je primerljiv s stroškom izgradnje ter vzdrževanja petih klasičnih ekoloških otokov, z enakim volumnom zbiranja odpadkov v enem letu. Gre za sklop petih zabojnikov velikosti 5 m3 in 3 m3, v katere bodo stanovalci Cankarjevega drevoreda in Plenčičeve ulice odlagali plastično ter kovinsko embalažo, biološke odpadke, mešane komunalne odpadke, papir in kartonsko embalažo ter steklo.

S tehnološko napredno podzemno zbiralnico odpadkov bo komunala odstranila individualne zabojnike za odpadke in manjše ekološke otoke na območju, kar bo prispevalo k sprostitvi javnih površin in večji prometni varnosti v mestu.

Zbiralnica zaenkrat še ne bo zaklenjena. Uporaba podzemne zbiralnice odpadkov je preprosta, uporabnik s stopalko odpre pokrov in odloži odpadke. Vkopani zabojniki so tudi zaščiteni proti vdoru vode. Nadzemni del zbiralnic je nižji od obstoječih zabojnikov, zato bo njihova uporaba lažja za starejše, gibalno ovirane osebe in otroke. Lični videz nadzemnega dela zbiralnic še dodatno prispeva k urejenosti mesta. Obračun storitve zbiranja odpadkov bo nespremenjen.

Zbiralnice bodo tehnološko nadgrajene tako, da bodo opremljene s senzorjem za zaznavo količine zbranih odpadkov in kamerami ter s programom za omejitev dostopa. Njihova uporaba bo omogočena s posebno pristopno kartico, ki jo bo prejelo posamezno gospodinjstvo. Tehnološke nadgradnje podzemnih zbiralnic bodo omogočile še natančnejše načrtovanje odvoza odpadkov iz mestnega središča, sporočajo pristojni.

V letu 2022 bosta urejeni še dve podzemni zbiralnici: na Velikem trgu in na korenu ribiškega pomola, kjer bo zbiralnica vzpostavljena v sklopu obnove občinskega pristanišča. Klasični zabojniki za odpadke bodo postopno odstranjeni iz starega mestnega jedra do leta 2025. Nasledile jih bodo popolnoma vgrajene podzemne zbiralnice.

Vir: Občina Izola